Púť detí do Obišoviec

Viac ako 1300 detí so svojimi rodičmi, animátormi, učiteľmi, kňazmi, doputovalo v sobotu 13.mája 2023 do Obišoviec.

Medzi pútnikmi bolo aj 30 žiakov našej školy pod vedením pani učiteliek M. Saitz a Ľ. Takáčovej, v sprievode ochotných mamičiek M. Takáčovej a M. Woloszynovej.

Naša púť začala v Ličartovciach, kam sme pricestovali ranným vlakom. Odtiaľ sme pešou túrou cez polia putovali do Obišoviec. Putovanie bolo spestrené animačným programom.

Každé dieťa nieslo obetný dar vo forme trvanlivej potraviny, ako pomoc pre núdznych zasiahnutých vojnou.

V Obišovciach nás čakal výborný guláš a skauti so zaujímavými hrami.

Program ukončila sv. omša, ktorú celebroval košický arcibiskup B. Bober.

Bol to nádherný deň, načerpali sme potrebnú silu do ďalších dní. Obohatení o nové priateľstvá, sme sa vrátili domov.

Na budúci rok pôjdeme určite znova.