Slávik

Aj tento rok sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže „Slávik“. Spievali žiaci prvého až štvrtého ročníka.

Všetci súťažiaci spievali nádherne a porota mala náročnú prácu s výberom víťazov. Žiaci si vyberali jednu povinnú pieseň zo Spevníčka a druhú voliteľnú ľudovú pieseň.  Ukázalo sa, že na škole máme mnoho talentovaných žiakov.

Napokon sa porota zhodla a vybrala víťazov.

V 1. Kategórií :

1. Miesto- Paulína Korbová 3.B

2. Miesto- Tamara Drozdová 2.B

3. Miesto- Gréta Lukičová 2. A

V 2. Kategórií:

1. Miesto- Helena Bodnárová 4.A

2. Miesto- Daniel Adamčík 4.A

3. Miesto- Hugo Horňák 4.B

Obe dievčatá, ktoré sa umiestnili na prvom mieste postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 16.5 2023.

Postupujúcim držíme palce a všetkým ostatným srdečne gratulujeme.

Spracovala: Mgr. Katarína Šimková, Mgr. Veronika Andiľová

foto: Mgr. Klaudia Križalkovičová,

Zorganizovala: Mgr.Veronika Andiľová