Čítajme si

Naša škola sa zapojila do 14. ročníka celoslovenského projektu Čítajme si. Cieľom projektu je priviesť k čítaniu čo najviac detí. Na prvom stupni spolu so škôlkarmi čítalo 192 detí.  Pani učiteľky čítali so svojimi žiakmi najčastejšie v triedach. Prváci odštartovali čitateľskú štafetu s hosťkou, Mgr. Zuznanou Eperješiovou, redaktorkou Rádia Devín. Pani redaktorka, Zuzka, si s nami zaspomínala na svoje prvé knižôčky rozprávok a básní a úryvky z nich nám prečítala. Zo svojich obľúbených kníh čítali aj žiaci. S predškolákmi sme si prečítali obrázkovú Rozprávku rozprávok. Piatkové čitateľské dopoludnie zavŕšili štvrtáci besedou so spisovateľom, Petrom Karpinským.

Tešíme sa, že žiaci opäť prejavili radosť a odvahu čítať si pre potešenie.

Pripravila: Mgr. Martina Rímska, PhD.