Festival Rozčítajme Košice

Pozvanie na našu školu prijal spisovateľ, vysokoškolský pedagóg a jazykovedec Peter Karpinský, v rámci čitateľského festivalu Rozčítajme Košice.

Besedy sa zúčastnili žiaci štvrtého a piateho ročníka, ktorí pána spisovateľa zasypali množstvom otázok o jeho knihách, zisťovali ako sa dostal k písaniu, ako oddychuje, keď oddychuje (zistili, že neoddychuje, lebo vtedy píše J) a dokonca nám prečítal zo svojej knižky Adela, ani to neskúšaj!

Počas besedy sme my, dospeláci, boli nadšení z toho, ako deti jeho knihy poznajú, pamätajú si mená hrdinov z jeho kníh, zaujímajú sa na základe čoho postavy, či príbeh vytvoril. Bol to úžasne strávený čas, na ktorý budeme spomínať pri čítaní jeho kníh a rozhovor s ním si prečítame aj v školskom časopise Čordáčik.

Spracovala: PaedDr. Lenka Korfantová

Foto: Mgr. Mariana Beľanová, PaedDr. Lenka Korfantová