Harmonogram rodičovských spoločenstiev

Harmonogram rodičovských spoločenstiev

Milí rodičia, pripomíname, že ak máte záujem o konzultácie s učiteľmi, tak ich kontaktujte cez Edupage alebo cez pracovný email, ktorý je uvedený na webovej stránke školy v časti  “Vizitky pedagógov.” 

Trieda  Dátum  Čas Forma Triedny učiteľ
I.A 14. 6. 2023 14.00 – 18.00 konzultačné Mgr. Martina Rímska, PhD
I. B 13. 6. 2023 17.00 spoločné Mgr. Patrícia Vataiová
II. A 14. 6. 2023 14.00 – 17.30 konzultačné Mgr. Klaudia Križalkovičová
II. B 13. 6. 2023 12.35 – 17.30 konzultačné Mgr. Katarína Šimková
III. A 14. 6. 2023 14.00 – 18.00 konzultačné Mgr. Martina Lojová
III. B 14. 6. 2023 13.30 – 17.10 konzultačné Mgr. Michaela Takáčová
IV. A 13. 6. 2023 15.00 – 18.00 konzultačné Mgr. Andrea Nagyová
IV. B 13. 6. 2023 15.00 – 17.30 konzultačné PaedDr. Lenka Korfantová
V. A 13. 6. 2023 14.30 – 17.30 konzultačné Mgr. Mariana Beľanová
V. B 13. 6. 2023 14.00 – 17.30 konzultačné Mgr. Ivana Hribľanová
VI. A 13. 6. 2023 14.30 – 17.30 konzultačné Mgr. Ľudmila Šoltisová
VI. B 13. 6. 2023 14.30 – 17.30 konzultačné Mgr. Ľudmila Takáčová
VII. A 13. 6. 2023 podľa dohody konzultačné Mgr. Martina Saitz
VII. B 14. 6. 2023 15.00 – 16.30 konzultačné Mgr. Zdenka Krajňáková
VIII. A 13. 6. 2023 15.00 – 18.00 konzultačné Mgr. Katarína Hopková
VIII. B 13. 6. 2023 16.00 – 17.30 konzultačné Mgr. Martina Molnárová
IX. A 13. 6. 2023 17.00 spoločné Mgr. Zuzana Hugáňová