Medzinárodný deň detí

Vo štvrtok 1. júna sme strávili príjemné slnečné popoludnie s našimi žiakmi a rodičmi pri príležitosti Dňa matiek, otcov, detí a dňa rodiny.

Program otvorila pani riaditeľka milým slovom, ktoré nasledoval bohatý a pestrý program MŠ, ZŠ, ŠKD aj ZUŠ.  Nasledovali vystúpenia našich žiačok – “slávic”, Paulínky Korbovej a Helenky Bodnárovej, pod vedením p. uč. Žofčina. Roztomilé a dojemné tanečné a spevácke vystúpenia detí MŠ nenechali žiadne oko suché (a nebolo to len tým silným slnkom). Žiaci 3.A zatancovali na ľudovú nôtu, žiaci 2.B predstavili svoju vlastnú pieseň a hravé country tance predviedli deti z tanečného krúžku nášho CVČ. Celé ŠKD zasa spoločne zarecitovalo a zaspievalo.

Po oficiálnej časti nasledovala diskotéka s bublinkami na pódiu, ktorú detskými hitmi zásoboval DJ Martin Sedlák. Nechýbali aktivity ako modelovanie zvieratiek z balónov, pletenie vrkôčikov, maľovanie na tvár a skvelé pohostenie, kde sa podávala zmrzlina, cukrová vata, špeciality z grilu a čapovaná kofola (pre rodičov osviežujúce pivko).

“Bratská láska nech trvá. Nezabúdajme na pohostinnosť…” (Hebrejom 13,1-2)

Veríme, že sa nám toto slovo podarilo naplniť a tak spolu viac tvoriť spoločenstvo s vašimi rodinami, ktorá dopĺňa našu školskú rodinu. O čom svedčila radosť detí, uvoľnené rozhovory rodičov a hrdosť nás, zamestnancov školy.

Spracovala: Mgr. Michaela Takáčová

Ftogaléria