Ring:bit Car na originálnej dráhe

Učebňa C. Acutisa dostala pred veľkonočnými prázdninami darček. Nové interaktívne linoleum v dekore mestečka s množstvom ciest je určené pre rozvoj digitálnych zručností žiakov so zameraním na programovanie legorobotov a miniautíčok riadeným micro:bitmi. Prácu s autíčkami typu Ring:bit Car si ako prví vyskúšali deviataci a ôsmaci na hodine informatiky.

Rozmer linolea umožňuje testovať svoje modely naraz všetkým žiakov v skupine. Veríme, že aj tento nápad môže podporiť u žiakov záujem o robotiku a programovanie a bude tiež motiváciou pre nich, akým smerom sa vybrať po skončení ZŠ. A nemusia chodiť ani ďaleko. Aj naše gymnázium umožňuje budúcim študentom rozvíjať tento záujem v podobe voliteľného predmetu Programovanie, ktoré vedú odborníci z praxe.

Foto: archív školy