Hudobná výchova s AI

Publikované: 24.5.2024

Hudobná výchova na 2.stupni je pre učiteľov vždy výzva. Opera, balet či muzikál? Vďaka tomu, že naša škola sídli v meste, kde o takéto podujatia nikdy nie je núdza, môžu byť aj hodiny HUV zaujímavejšie. Určite sledujete, že AI (umelá inteligencia) už preniká aj za brány škôl. Ponuka aplikácií pre každý predmet na škole je už teraz taká pestrá, že je problém si vôbec vybrať. Vďaka neustálemu vzdelávaniu našich pedagógov môžeme žiakom ponúknuť netradične vedené hodiny a jednou z nich bola aj hodina hudobnej výchovy u siedmakov.

Foto: Zahrajte si na violončelo cez aplikáciu artsandculture.google.com – viola the bird

Foto: Návšteva v opere cez aplikáciu artsandculture.google.com – blob opera

Spracovala: Mgr. Ľudmila Šoltisová