KyberTím zo SPŠ elektrotechnická u našich deviatakov

Opäť sme sa vzdelávali v Informačnej bezpečnosti. Tejto problematike je potrebné venovať pozornosť, pretože technológie aj podvodníci sa neustále zdokonaľujú. Ľudia by mali mať prehľad o aktuálnych trendoch, aby sa vedeli chrániť.

KyberTím zo SPŠ elektrotechnickej pripravil 30. mája 2024 pre našich deviatakov prednášku zameranú na Internetovú bezpečnosť. Súčasťou tímu bola aj absolventka našej ZŠ, Karolína Jacková, ktorá prišla so spolužiakom, aby predstavili deviatakom aktuálne informácie z bezpečnosti.

Zamerali sa na podstatu internetovej bezpečnosti aj krádež identity. Pripomenuli deviatakom, aké dôležité je dbať na aktualizovaný softvér, dvojfaktorovú autentifikáciu i silné heslá.

Na konkrétnych príkladoch ukázali žiakom znaky Phishingu. Deviataci svoje znalosti neskôr otestovali vo Phishingovom teste.

Na záver absolvovali žiaci krátky bezpečnostný kvíz.

Ďakujeme stredoškolákom zo SPŠ elektrotechnickej za podnetnú prednášku a zábavný kvíz. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu našich KyberTímov. Aj takýmto spôsobom pracujeme na sieťovaní škôl v našom kraji a na šírení informačnej bezpečnosti.