LEGOBOT 2024

Žiaci, ktorí radi programujú robotické stavebnice LEGO EV3 v záujmovom útvare Programovanie robotických stavebníc sa zúčastnili dňa 30. 4. 2024 súťaže s názvom LEGObot. Súťaž organizovala Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove. Naši žiaci Kristián Kolumber zo 6. A a Stanislav Šoltés zo 6. A súťažili v kategórii RescueBot a PaintBot. Úlohou v kategórii RescueBot bolo naprogramovať robota – záchranára, ktorého cieľom je prejsť bludiskom, zachytiť kocku, otočiť sa a vyniesť ju von z bludiska. Robot sa pohybuje bludiskom autonómne, pričom sa orientuje pomocou čiernej čiary na bielej podložke.  V druhej kategórii má súťažiaci  naprogramovať robota, ktorý pripevnenou fixkou nakreslí obrázok podľa zadanej predlohy. Kristián Kolumber a Stanislav Šoltés v jednej a druhej kategórii získali najviac bodov a umiestnili sa na prvom mieste.

Napísali o nás:

https://www.spse-po.sk/index.php/aktuality/1168/legobot-2024