Staráme sa o svoju planétu – Deň Zeme v ŠKD

V školskom klube detí sme si pripomenuli významný deň – Deň Zeme.

Deti sa s veľkým nadšením zapájali do všetkých pripravených aktivít, ktoré im priblížili dôležitosť ochrany životného prostredia. Spoločne s p. vychovávateľkami diskutovali o význame ochrany prírody a o úspornom využívaní energie. Vďaka tematickým rozhovorom si zopakovali, ako môžu svojimi každodennými činmi prispieť k ochrane životného prostredia. Počas dňa si hravou formou pripomenuli aj správne triedenie odpadu. Následne boli pre deti v každom oddelení pripravené tvorivé dielne. V rámci nich si vytvorili originálne predmety s ekologickou tematikou, ako napríklad “recyklokvietky”, čelenky a papierové hry.

Okrem vnútorných aktivít si deti s radosťou nasadili hygienické rukavice, zobrali vrece a pustili sa do práce. Spoločne, aj so zapojením p. vychovávateliek, sa pustili do čistenia a úpravy okolia našej školy, kde trávime veľa času.

Sme nesmierne hrdé na to, ako deti dokázali prejaviť svoje nadšenie pre ochranu životného prostredia.

fotogaléria zo spoločnej akcie ŠKD – TU.