Výtvarná súťaž – štyri obdobia

Spojená škola aj tento školský rok vyhlásila celoškolskú výtvarnú súťaž. Téma bola “ŠTYRI OBDOBIA”. Pred jedálňou boli nainštalované výtvarné práce finalistov. Všetkým šikovným výtvarníkom srdečne ďakujeme a prajeme veľa ďalších kreatívnych úspechov.