Anglická súťaž EnglishStar na našej škole

Dňa 25. apríla 2024 sa aj žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku EnglishStar. Hlavným cieľom tejto súťaže je propagovať a popularizovať anglický jazyk a zábavnou formou žiakov motivovať k zdokonaľovaniu sa.

Zo šiestich ročníkov sa zapojilo 23 detí a dosiali vynikajúce výsledky. Úspešným riešiteľom gratulujeme a tešíme sa spolu s nimi z dosiahnutých výsledkov.


 

Tabuľka výsledkov:

Spracovala: Mgr. Karolína Kotorová