Harmonogram rodičovských spoločenstiev

Vážení rodičia,

ak máte záujem o konzultácie s učiteľmi, tak ich prosím kontaktujte cez Edupage alebo cez pracovný email, ktorý je uvedený na webovej stránke školy v časti  “Vizitky pedagógov.” 

Harmonogram rodičovských spoločenstiev

Trieda  Dátum  Čas Forma Triedny učiteľ
I. B 13. 6. 2024 15.30 spoločné Mgr. Iveta Nemčeková
II. A 12. 6. 2024 17.00 spoločné Mgr. Daniela Šimková
II. B 12. 6.  2024 16.30 spoločné Mgr. Daniela Mišuthová
III. A 12. 6. 2024 13.30 – 17.30 konzultačné Mgr. Klaudia Križalkovičová
III. B 12. 6. 2024 13.30 – 17.30 konzultačné Mgr. Katarína Šimková
IV. A 13. 6. 2024 16.30 spoločné Mgr. Martina Lojová
IV. B 13. 6. 2024 16.00 spoločné Mgr. Michaela Takáčová
V. A 11. 6. 2024 13.45 – 17.00 konzultačné Mgr. Margita Korbová
V. B 13. 6. 2024 16.00 spoločné Mgr. Nikola Lacková
VI. A 13. 6. 2024 16.30 spoločné Mgr. Milan Hovanec
VI. B 11. 6. 2024 15.00 – 17.00 konzultačné Mgr. Ivana Hribľanová
VII. A 12. 6. 2024 13.30 – 16.30 konzultačné Mgr. Ľudmila Šoltisová
VII. B 12. 6. 2024 13.30 – 16.30 konzultačné Mgr. Ľudmila Takáčová
VIII. A 12. 6. 2024 14.00 – 16.30 konzultačné Mgr. Karolína Kotorová
VIII. B 12. 6. 2024 16.30 spoločné Mgr. Tomáš Samko
IX. A 12. 6. 2024 16.30 spoločné Mgr. Katarína Hopková
IX. B 12. 6. 2024 16.30 spoločné Mgr. Martina Molnárová