Literárne prvotiny v Košiciach zabodovali

Trojitý úspech sa 9. 5. 2024 podaril našim talentovaným piatakom na 29. ročníku súťaže vo vlastnej tvorbe Literárne Košice. Vo veľkej konkurencii žiakov 5. – 9. ročníka z 30 škôl a 243 prác obsadila Zuzana Hugáňová (5. A) 3. miesto s prózou Dobrodružstvá netopiera Pierra. Borisa Gamráta (5. A) inšpirovala téma Prečo v dúhe nie je čierna? a získal za svoju prózu 3. miesto. Miriam Molnárová (5. B) porotu zaujala vlastnou tvorbou prózy na tému Prečo v dúhe nie je čierna? a získala čestné uznanie. Všetky ocenené práce odbornou porotou boli publikované aj v zborníku, ktorý je dostupný aj v knižniciach. Našim nádejným spisovateľom blahoželáme a ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy.