Neprehliadnite

Pobytový tábor

Spojená škola sv. košických mučeníkov a Farnosť Božieho milosrdenstva pozývajú deti vo veku 8 - 13 rokov prežiť nezabudnuteľný tábor v nádhernom prostredí Starej Ľubovne. Bližšie informácie nájdete na plagáte. Tešíme sa na Vás!

Čítaj viac

Oznam

Na základe rozhodnutia riaditeľky Spojenej školy sv. košických mučeníkov budú mať žiaci nižšieho sekundárneho vzdelávania v dňoch 29. 5. –  30. 5. 2018 skrátené vyučovanie z dôvodu maturitných skúšok na našom gymnáziu. Vyučovanie v tieto dni končí 5. vyučovacou hodinou. Dňa 31. 5. 2018 je prikázaný sviatok Božieho tela. Svätá ...

Čítaj viac

Pozvánka na Deň rodiny

Srdečne Vás pozývame na podujatie Deň rodiny, ktoré organizujeme v spolupráci s Farnosťou Božieho Milosrdenstva, Haligandou, o. z. a n. o. Dorka. Začíname nedeľnou bohoslužbou o 10.30 h. v kostole a po nej programom špecifikovaným na informačnom plagáte. Tešíme sa na spoločne strávený čas.

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Dobehli si po víťazstvo

23. mája 2018 sa uskutočnilo krajské kolo v orientačnom behu žiakov základných škôl v Kysaku. A opäť to bola  ďalšia „super štvorka“ v zložení bratského dua Adama (5.A) a Martina (9. A) Roháčovcov, ku ktorým sa pridali ďalší dvaja deviataci Patrik Body a Matej Kočík. Spoločne si vybojovali 1. miesto! ...

Čítaj viac

Úspech v súťaži Mladý záchranár

22. mája 2018 sa konal 24. ročník súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Krajské kolo súťaže preverilo žiakov v podávaní prvej pomoci, zručnosti nasadiť si plynové masky, zbaliť si evakuačnú batožinu a ďalších činnostiach. Naša „super štvorka“ v zložení Ján Kertys (8. A), Barbora Šoltisová (8. A), Michaela Műllerová (9. A) ...

Čítaj viac

Čordáčik v zásuvke biskupa

21. máj 2018 bol krásny slnečný deň. Ako stvorený na posedenie pri fontáne so zmrzlinou v ruke. O tom, že možné je všetko, sa v tento deň mohli presvedčiť redaktorky nášho časopisu Čordáčik. Spolu s redakčnou radou gymnaziálneho časopisu Quo vadis boli hosťami pomocného biskupa Mareka Forgáča. V príjemnom prostredí ...

Čítaj viac