Covid tlačivá

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v spoločnosti spojenú s koronavírusom, rodič (zákonný zástupca) môže ospravedlniť svoje dieťa z neúčasti na vyučovaní najviac 5 dní. Pri návrate do školy je nutné priniesť vypísané a podpísané tlačivo: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti.

Uvedené tlačivo nájdete tu:

Potvrdenie o bezpríznakovosti (1.9.2021)

V prípade, že potrebujete navštíviť školu, komunikovať osobne s učiteľom, uhradiť platby na sekretariáte a pod. je potrebné vyplniť tlačivo: Vyhlásenie návštevníka školy o bezpríznakovosti, ktoré nájdete tu:

Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka školy (1.9.2021)