Literárne prvotiny

Milí žiaci, rodičia a priatelia našej školy.

Na tomto mieste nájdete víťazné literárne príspevky, možno aj budúcich spisovateľov či novinárov.

Školský rok 2023/2024

Autorka: Margaréta Tešľová, 9.B
Cena predsedníčky odbornej komisie Bc. Adriány Kertisovej v 3. ročníku Celoslovenskej súťaže Prekroč svoj tieň
Próza: Tajomná hrdinka
Zdroj: www.prekrocsvojtien.sk

Autorka: Zuzana Hugáňová, 5.A
3. miesto v súťaži Literárne Košice
Téma: Dobrodružstvá netopiera Pierra
Zdroj: (str. 40) www.kosicekmk.sk

Autor: Boris Gamrát, 5.A
3. miesto v súťaži Literárne Košice
Téma: Prečo v dúhe nie je čierna
Zdroj: (str. 53)  www.kosicekmk.sk

Autorka: Justína Takáčová, 9.B
3. miesto v kategórii 5. ročník v celoslovenskej súťaži Vráťme knihy do škôl
Názov diela: Spomienky…

Autorka: Miriam Molnárová, 5.B
3. miesto v kategórii 5. ročník v celoslovenskej súťaži Vráťme knihy do škôl
Názov diela: V núdzi poznáš priateľa