Prevencia

Spolupracujeme s:

 • CPPPaP Zuzkin park;
 • UPSVAR;
 • Políciou SR – s odborom prevencie.
 • UNICEF
 • Festival Jeden Svet
 • Vianočná pošta
Škola v spolupráci s CPPPaP a žiaci školy postupne vypracovali:  Celoškolský systémový program proti šikanovaniu, ktorého výsledkom je CHARTA proti šikanovaniu. Je umiestnená v každej triede a v každom trakte na každej chodbe základnej školy.

Školský rok 2022/2023

Nedaj sa a hovor  o tom! – šikana a kyberšikana – preventívne podujatie 31. 1. 2023: https://zs.gkmke.sk/2023/01/nedaj-sa-hovor-o-tom/

 

Archív

Školský rok 2021/2022

 • Návrat do bezpečia – podujatie, ktoré bolo realizované v spolupráci s CPPPaP Zuzkin park v 6. ročníku ako aktivita pre podporu duševného zdravia po návrate žiakov z dištančného vyučovania do prezenčnej formy výučby po covidovom období.
 •  Kyberšikana – preventívna aktivita v spolupráci s preventívnym odborom CPPPaP, Zuzkin Park
                                        – divadelné predstavenie umelecký súbor
                                        – triednické hodiny
 • Inklúzia – podujatie s organizáciou Festival Jeden Svet, online cez Slido
 • Pozdravy pre seniorov – prostredníctvom organizácie Vianočná pošta
 • ďalšie preventívne aktivity:  pravidelné Rodičovské spoločenstvá, školské výlety, korčuľovanie v Aréne sršňov, 
 • Sv. omša, sv. spoveď celoročne – možnosť