Školský digitálny koordinátor

Školský rok 2022/2023

V šk. roku 2022/2023 na ZŠ pracuje školský digitálny koordinátor: Ing. Lucia Palková cez NP edIT. Viac informácií o tomto projekte:

https://www.minedu.sk/np-edit/

https://www.minedu.sk/skolsky-digitalny-koordinator/

Naša škola prechádza postupne premenou z tradičnej školy na digitálnu školu. Víziu a akčný plán dopĺňame a priebežne aktualizujeme. Podrobnejšie informácie nájdete v texte nižšie, tak isto aj naše úspechy a pokroky, ktoré dosahujeme na tejto ceste. Privítame akékoľvek nové nápady a tipy, ako aj akúkoľvek formu pomoci. Svoje podnety i otázky adresujte školskému digitálnemu koordinátorovi na luciapalkova@gkmke.sk.

Tu nájdete aktuálny akčný plán.

Posledná aktualizácia 1.1.2023.

 

 

Archív

V šk. roku 2021/2022 na ZŠ pracuje školský digitálny koordinátor: Ing. Lucia Palková cez NP edIT. Viac informácií o tomto projekte:

https://www.minedu.sk/np-edit/

https://www.minedu.sk/skolsky-digitalny-koordinator/

Naša škola prechádza postupne premenou z tradičnej školy na digitálnu školu. Víziu a akčný plán dopĺňame a priebežne aktualizujeme. Podrobnejšie informácie nájdete v texte nižšie, tak isto aj naše úspechy a pokroky, ktoré dosahujeme na tejto ceste.

Akčný plán ZŠ 2021_2025 – aktualizácia 30.3.2022