Školský digitálny koordinátor

Naša škola prechádza postupne premenou z tradičnej školy na digitálnu školu. V školskom roku  2021/2022 sme sa preto rozhodli, že aj na základnej škole, podľa vzoru gymnázia,  rozšírime náš tím o pozíciu školského digitálneho koordinátora. Prvoradou bola definícia vízie “Kde sme a kam smerujeme”. Na jej základe sme vytvorili  Akčný plán ZŠ. Ako hovorí samotný názov, ide o dynamický plán cieľov, ktorý dopĺňame a priebežne aktualizujeme. Budeme radi, ak na tomto AP budeme participovať spoločne. Preto privítame nové nápady a tipy, ako aj akúkoľvek formu pomoci. Svoje podnety i otázky adresujte školskému digitálnemu koordinátorovi na luciapalkova@gkmke.sk.

 

Školský rok 2023/2024

Školský digitálny koordinátor: Ing. Lucia Palková cez národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 (NP POP 3).

Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ je zameraný na financovanie podporných profesií v školstve. Cieľom nového projektu je stabilizovať pozície, ktoré boli doteraz financované cez rôzne projekty zo zdrojov Európskej únie.  Podrobnejšie informácie nájdete TU.

Aktualizácie akčného plánu: AP aktualizovaný k 30.6.2023.

 

Školský rok 2022/2023

Školský digitálny koordinátor: Ing. Lucia Palková cez projekt NP edIT.

Aktualizácie akčného plánu: AP aktualizovaný k 1.1.2023.

 

Školský rok 2021/2022

Školský digitálny koordinátor: Ing. Lucia Palková cez projekt NP edIT. Viac informácií o tomto projekte:

https://www.minedu.sk/np-edit/

https://www.minedu.sk/skolsky-digitalny-koordinator/

Aktualizácie akčného plánu: AP – aktualizácia 30.3.2022