Súhrnná správa z verejného obstarávania 2022

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek s cenami vyššími ako 5000 eur bez DPH  v zmysle § 117zákona číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Poradové číslo
Predmet zákazky
Hodnota zákazky
Identifikácia úspešného uchádzača
1.
Zateplenie fasády telocvične
124 626 €
UNI 3, s.r.o., Vranovská 8, Prešov IČO: 45 540 390 Anton Palko, konateľ
2.
Telocvične – zateplenie stropov, vnútorné omietky
73 368 €
PROFBAU, s.r.o., Duklianska 19, Prešov                                      IČO: 47101776                              Jurč Jozef, konateľ