Viem, čo zjem!

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu Viem, čo zjem!

Cieľom projektu je hravou formou motivovať a viesť žiakov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity. Žiaci tretieho, štvrtého a siedmeho ročníka absolvovali prednášku na tému Hygiena potravín pod vedením pracovníčok Úradu verejného zdravotníctva SR. Dozvedeli sa o skladovaní potravín, zložení a trvanlivosti potravín, kedy si umyť ruky a čo je hlavným prenášačom ochorení. Na záver si zahrali didaktickú hru Kam čo patrí do chladničky.

V duchu zdravej výživy chceme ďalej pokračovať na vyučovacích hodinách témami: Vyvážená strava, Ovocie a zelenina, Riziká nevhodnej stravy, Pitný režim, Energia.

Veríme, že sa nám podarí takouto formou priviesť žiakov k osvojeniu si zásad správneho a vyváženého stravovania.

Album