Aktivity

September 2021

2.9.2021 sme spoločne otvorili nový školský rok aj v ŠKD, v ktorom nás čaká nespočetné množstvo spoločných zážitkov a nové priateľstvá.   

Na začiatku školského roka sme sa navzájom zoznámili nielen medzi sebou ale aj s pravidlami v školskom klube. Pripravovali sme sa na návštevu Sv. Otca v Košiciach – priblížením jeho života a práce či tvorbou pápežskej vlajky. Zároveň sme vyrábali nádherné výrobky rôznymi technikami, zbierali sme jesenné listy, rozprávali sa na rôzne témy. Týmito aktivitami sme rozvíjali našu fantáziu, predstavivosť, kreativitu či spoluprácu v skupinách a vzájomnú pomoc pri práci.  

Nahliadnite do našej fotogalérie.

Mgr. Mária Tóthová 

Jún 2021

Posledný mesiac školského roku 2020/2021 sa niesol v znamení oddychu, relaxu, hier či pobytu v prírode. V našich ŠKD sa deti pri svojom pobyt zabavili rôznymi činnosťami, pripomenuli si s pani vychovávateľkami Deň otcov a vytvorili pre nich malé pozornosti ako poďakovanie za ich lásku, starostlivosť, obetu a výchovu.

  

Piknik v ŠKD

Spolu s pani vychovávateľkami sa žiaci navštevujúci ŠKD zúčastnili 1. ročníka Piknik v ŠKD. Prešli sa na neďaleké priestranstvo obklopené detskými ihriskami. Cestou si zopakovali pravidlá cestnej premávky a pravidlá pri prechádzaní cez prechod pre chodcov. 1. ročník nášho pikniku sa konal na lúke obklopenej ihriskami, kde sa všetci zložili, naolovrantovali, spoločne sa zahrali, zaspievali a oddýchli.

Všetkým zúčastneným sa pobyt na pikniku páčil, odniesli si krásne zážitky a už teraz sa všetci tešíme na ďalší.

Máj 2021

Máj nám priniesol nové možnosti rozvíjania našich schopností a zručností. Počas druhej májovej nedele sme s našimi mamkami slávili Deň matiek. Pri tejto príležitosti si všetky kluby vytvorili malé pozornosti pre mamky, ktoré im v nedeľu z lásky a vďačnosti darovali. Okrem toho sa všetky deti aktívne zapojili do viacerých aktivít – fandenie pri hokeji, hudobno-pohybové činnosti (Just Dance), prírodovedné aktivity a mnohé iné. Všetky aktivity ich veľmi zaujali a to aj vďaka tomu, že mohli získať nové zručnosti. Nahliadnite do našej fotogalérie, kde vám priblížime naše májové aktivity.

Mgr. Mária Tóthová

Apríl 2021

V našich školských kluboch, počas celého mesiaca, sa žiaci spolu s pani vychovávateľkami aktívne venovali oddychovým a zábavným činnostiam. Rozvíjali a prehlbovali svoje schopnosti a zručnosti vo vopred pripravených aktivitách – Superstar, bábkové divadlo, pozorovanie zvierat- motýľ a rast holuba, rôzne výtvarné činnosti. Zapojili sme sa aj do projektu „Rastlinka“. Počas neho sme si zasadili lúčne kvety, fazuľku a liečivú mätu, ktoré sme pozorovali. Tak sme si vytvorili vlastnú záhradku v každom školskom klube. V rámci aprílových aktivít viedli p. vychovávateľky so žiakmi rozhovory na rozličné témy – napr. záhrada, ochrana prírody a Zeme. Na rozhovor o našej Zemi nadviazali aktivitami k Dňu Zeme, ktorý si pripomíname 22. apríla. Keďže sa blížil máj, v ktorom slávime Deň matiek, chceli sme potešiť každú mamičku v DSS Humenné vytvorením krásneho pozdravu. V rámci oddychu sme trávili čas v prírode ale aj pri spoločenských hrách.    

Marec 2021

Počas marca mali žiaci v ŠKD možnosť rozvíjať svoje tvorivé schopnosti a predstavivosť vo viacerých oblastiach. Prichádzajúca jar nám dávala možnosť sledovať zmeny aj v prírode, v ktorej sme  počas prechádzok trávili veľa času. Následne na to, sme v školských kluboch tvorili rôzne jarné kvietky, rozprávali sa o tom, čo sa v prírode mení počas jari, no mali sme možnosť pozorovať aj život motýľa.

No mesiac marec nie je len mesiacom príchodu jari a oteplenia po dlhej zime. Je aj mesiacom knihy, ktorý sme si v našich školských kluboch pripomenuli čítaním rozličných príbehov, návštevami knižnice, vytváraním záložiek do kníh. Vďaka tomu sme mohli rozvíjať aj svoje čitateľské zručnosti.

Koniec mesiaca sme venovali spoločným rozhovorom o prežívaní Veľkej noci, o mnohých zvykoch a tradíciách, ktoré sa s ňou spájajú. Zavŕšili sme to tvorbou veľkonočných pozdravov, symbolov Veľkej noci, či maľovaním kraslíc.

Mgr. Mária Tóthová

Február 2021

Posledný zimný mesiac – Február – nám otvoril nové možnosti na ďalšie hry, rozhovory, tvorenie a oddych v školskom klube. Pre žiakov sme si pripravili množstvo aktivít a činností. Nakoľko sme boli vo fašiangovom období, rozprávali sme si nielen o dávnych zvykoch tohto obdobia ale spoločnými silami sme si vyzdobili aj triedu.

Zároveň nás čakalo obdobie 40 dňového pôstu, preto sme našu pozornosť neskôr upriamili aj na rozhovory o jeho prežívaní, o jeho trvaní, o očakávaných veľkonočných sviatkoch. Žiaci si vypracovali pracovný list o pôste a svoju fantáziu a tvorivosť využili pri tvorení srdiečka na popolcovú stredu. Bolo to na znak toho, aby im pripomínalo, že počas pôstu máme byť k iným ľuďom viac láskaví.

Okrem iného si deti rozvíjali aj svoje logické myslenie pri rôznych hlavolamoch, bludiskách či zakódovaných obrázkoch. Spolupracovali pri vymýšľaní príbehu, ktorého obrázok si najskôr vymaľovali. Spoločne sme si stihli vychutnať aj sneh a vyšantiť sa. Deti mali pri pobyte na čerstvom vzduchu možnosť poriadne sa vyhrať, sánkovať či stavať snehuliakov. Veríme, že sa nám podarilo priblížiť Vám tento mesiac a náš pobyt v školskom klube – vo fotogalérii sa môžete pozrieť ako sa nám pri týchto činnostiach darilo.

Vaše p. vychovávateľky Maťka, Majka, Marika, Bibiána, Inga, Lucka

 

Január 2021

Nový rok nám všetkým priniesol pár zaujímavostí – lavice sme síce museli vymeniť za obrazovku monitoru a triedu za svoje izby, no napriek tomu sme my, Vaše pani vychovávateľky, na vás intenzívne mysleli. Hoci sme nemohli tráviť chvíle s vami v našich kluboch, každý deň sme si spolu s niektorými z vás predsa len spríjemňovali v ŠKD.

Pani vychovávateľky si na celý mesiac pripravili zaujímavé témy a výrobu rôznych vecí. Všetko, čo sme počas tohto mesiaca robili, sa nám veľmi páčilo. Nahliadnite do našej fotogalérie a posúďte aj vy.

Vaše p. vychovávateľky Maťka, Majka, Marika a Inga, Lucka, Bibiána

     

December 2020

Mesiac december je mesiacom očakávania a radosti z narodenia malého Ježiška. V našich školských kluboch sme si s pani vychovávateľkami preto vytvorili vianočnú atmosféru. Spoločnými silami sme sa pustili do tvorby vianočných pozdravov či vianočných stromčekov, vyrábaniu 3D vločiek a 3D Betlehemov, krásnych svietnikov zo studeného porcelánu a slaného cesta.

Žiaci z ŠKD 5 sa zapojili v novembri do súťaže Ministerstva školstva a vytvorili návrhy vianočných pohľadníc. Boli plní očakávania ako súťaž dopadne a počas decembra im prišla odpoveď vo forme ďakovného listu a pasteliek. Veľmi sa tomuto darčeku potešili.

Nech sa páči, nahliadnite a pozrite sa na naše chvíle v ŠKD.

 

November 2020

Ako sme trávili november v školskom klube

Počas novembra, sme sa v jednotlivých školských kluboch pristavili pri viacerých zaujímavých témach. Nakoľko sme začali mesiac dušičkovou oktávou, boli sme sa pomodliť pri kríži, neskôr sme si tvorili náramky priateľstva a rozvíjali svoju kreativitu. Ďalšou zaujímavou témou bol rozhovor o sv. Martin, ktorého život sme si pripomenuli prostredníctvom príbehu.

V závere tohto mesiaca nás čakal advent a preto sme spoločnými silami vytvorili krásne adventné vence a adventné kalendáre. Pomedzi tieto a mnohé ďalšie zaujímavé témy a rozhovory sme spolu hrávali spoločenské hry, oddychovali a trávili sme veľa času v prírode či na prechádzkach po sídlisku.

   

 

Počas novembra, sme sa v jednotlivých školských kluboch pristavili pri viacerých zaujímavých témach. Nakoľko sme začali mesiac dušičkovou oktávou, boli sme sa pomodliť pri kríži, neskôr sme si tvorili náramky priateľstva a rozvíjali svoju kreativitu. Ďalšou zaujímavou témou bol rozhovor o sv. Martin, ktorého život sme si pripomenuli prostredníctvom príbehu.

V závere tohto mesiaca nás čakal advent a preto sme spoločnými silami vytvorili krásne adventné vence a adventné kalendáre. Pomedzi tieto a mnohé ďalšie zaujímavé témy a rozhovory sme spolu hrávali spoločenské hry, oddychovali a trávili sme veľa času v prírode či na prechádzkach po sídlisku.

Vzájomná pomoc medzi pedagógmi školy

Náročná doba, ktorú prežívame nás neustále nabáda k novým a podnetným nápadom ako niečo vylepšiť, pomôcť, no zároveň posunúť samého seba o krok dopredu. Príležitosťou k tomuto naplneniu bola a stále je aj vzájomná pomoc medzi pedagógmi školy. Konkrétne vo výpomoci v školských kluboch detí. Dennodenne sa takto striedajú traja učitelia spojenej školy. Objavujeme nové talenty, priateľstvá a zároveň sa podieľame na vytváranie pozitívnej klímy školy. Pozrite si aj fotografie, na ktorých sú aktivity našich detí spolu s učiteľmi.  

Adventné vence

Tak ako pominulé roky, keď sme na začiatku adventu realizovali akciu Výroba adventných vencov,  aj v tomto čase obmedzených možností sme chceli zachovať kontinuitu a podstatu tejto akcie. Rozhodli sme sa , že za pomoci pani vychovávateliek a detí zo školských klubov vyzdobíme adventné vence. Na výzdobu sme používali vlastný materiál, ktorý deti vyrobili alebo nazbierali v prírode. Takto pripravené vence deti dozdobili už iba osadením sviečok, podľa Vášho záujmu. Podarilo sa nám pre Vás pripraviť okolo 50 vencov, ktoré teraz zdobia naše i vaše príbytky a vyzývajú nás kresťanov k príchodu Krista. Adventný veniec je ako prejav úcty , radosti a víťazstva a vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a zároveň prichádza ako víťaz, kráľ a osloboditeľ.

September a október 2020 v skratke

2.9.2020 –  z celkom obyčajného dňa sa pre nás stal deň, kedy sa nám rozžiarili očká, vyčaril úsmev na tvári a radosť v našich srdciach. Po dlhšom čase sme sa mohli opäť všetci stretnúť.

Popri všetkých protiepidemiologických opatreniach, máme za sebou úspešne prvé mesiace nového školského roka. Vo všetkých  školských kluboch sme s pani vychovávateľkami vytvorili úžasné kolektívy, nové priateľstvá a zažili naše prvé zážitky v ŠKD. Veríme, že tak ako sme zvládli tieto mesiace zvládneme aj všetky nasledujúce.

Počas septembra sme mali možnosť zoznámiť sa medzi sebou, s pravidlami v klube, hrať rôzne skvelé hry v interiéri a exteriéri, ale aj viesť rozhovory na rozličné témy. V októbri – mesiaci úcty k starším, sme aktivity rozšírili o tvorbu malých pozorností pre našich starkých, rozhovormi o Panne Márii, zdravej strave, anjeloch strážnych a ďalších zaujímavých témach.

Mgr. Mária Tóthová

Nahliadnite do našej fotogalérie :

Pozdrav od pre deti ŠKD od pani vychovávateľky Ingrid

1. pozdrav

https://youtu.be/lrtYr5KVors

2. pozdrav

https://youtu.be/xL-wjyDGlEs

Január a február 2020 v ŠKD

Vstup do nového roka pre nás všetkých znamenal aj skok do ďalších nových zážitkov v ŠKD. Počas januára sa deti, v jednotlivých školských kluboch, venovali nielen rozličným spoločným či individuálnym hrám, ale aj rôznym témam, pri ktorých si rozšírili svoje vedomosti. Pani vychovávateľky žiakom, pomocou rôznych vyrobených pomôcok, príbehov, či kvízov, priblížili témy ako napr. Pozorovanie počasia, Projekt voda – zdroj života, témy o Doprave, o Zvieratkách, Zdravie, či Zimná krajinka.
Február nám priniesol opäť niečo nové. Keďže sme prežívali fašiangové obdobie, porozprávali sme si o zvykoch počas nich a vyrobili si karnevalové masky alebo škrabošky. O pár dní neskôr, sme sa mali možnosť rozprávať sa o začiatku a prežívaní prichádzajúceho obdobia pôstu. Počas februára sa ŠKD 1,2,3 spolu zúčastnili na športových súťažiach na ihrisku (Štafeta s loptou, Ochráň svoj balón), kde sa žiaci poriadne vyšantili. Predchádzalo tomu vymyslenie pokriku jednotlivých ŠKD, ktoré žiaci zvládli bravúrne. ŠKD 6 športové aktivity vykonávalo nielen na ihrisku, ale aj pri pinpongovom stole, či návštevou bowlingu. Tieto hry deti veľmi oslovili, svoje športové zdatnosti si precvičili a zakaždým všetci dosahujú lepšie a lepšie výsledky.
Tak aspoň v skratke o tom, čo sa dialo v triedach ŠKD počas týchto mesiacov. Spolu sme toho zažili veľa, preto neváhajte a prezrite si náš album.

December 2019 v ŠKD

Vianočnú atmosféru, sme si počas decembra s deťmi naladili aj v našich školských kluboch – od vychutnávania prvého snehu a s ním spojenou sánkovačkou na kopci pri škole, rozprávaní o vianočných tradíciách, vianočných symboloch či vianočnom jedle, cez prípravu drobných pozorností do rodín detí – hlavne tvorba vianočných pozdravov pre rodičov ako aj výroba svietnikov napr. práve na vianočný stôl.
Okrem týchto akcií, sa ŠKD 6 zúčastnilo aj vianočného bowlingu, na ktorom sa deti tešili, keď videli ich zlepšenie. Deti z tohto klubu sa pripojili aj k školským vianočným trhom, kde výťažok z predaja ich tvorby darovali Lianke na operáciu.

September a Október 2019 v ŠKD

Školský rok 2019/2020 sme vo veselom duchu otvorili aj v našich šiestich školských kluboch a už tu máme koniec druhého školského mesiaca. Počas nich sa naše pani vychovávateľky pomocou zoznamovacích hier s deťmi zoznámili, rozprávali sa na mnohé témy (o doprave, o stolovaní, o upratovaní, o vitamínoch, o rodine, o anjeloch strážnych, o zvieratkách,…), vytvárali rôzne jesenné výrobky a trávili čas vonku pri rozličných hrách či skrášľovaní nášho školského okolia upratovaním .
V októbri sme si pripomenuli, význam a potrebu úcty k starším a pri tejto príležitosti sme pripravili v rámci jednotlivých ŠKD rôzne darčeky pre starých rodičov, na znak toho, že ich máme radi a myslíme aj na nich. Zároveň sme dostali pozvanie zúčastniť sa otvorenia nového ihriska na KVP, kde naše deti dostali možnosť prestrihnúť pásku spolu s pánom starostom mestskej časti KVP, Mgr. Ladislavom Lörincom. Ihrisko deti veľmi uchvátilo trampolínami a veľkou lanovou pyramídou, kde sa do sýtosti vyšantili. Ďakujem pánovi starostovi za nádherné ihrisko.
Staršie deti zároveň zažili v októbri menšie prekvapenie – navštívili OC Galériu, kde plné očakávania aké to bude, si zahrali bowling. Hra ich veľmi nadchla a už teraz sa tešia, kedy si ho opäť zahrajú.
Tak neváhajte a pozrite si menšiu ochutnávku fotiek z našich klubov.

Jún 2019 v ŠKD

Jún je mesiacom, ktorý sa nesie v znamení blížiacich sa prázdnin, ale zároveň je mesiacom, kedy slávime aj Deň otcov. Preto sme si aj my, v jednotlivých školských kluboch, hovorili o tom, za čo všetko deti ďakujú svojmu ockovi či aký je najkrajší a najvtipnejší zážitok, ktorý zažili spolu s ockom. Odpovedí na tieto otázky bolo veľa a preto sme sa rozhodli ako poďakovanie pre ockov za každý zážitok, prísne slová, ktoré nás niečomu priúčajú, za každé objatie, pomoc, radu pripraviť pre ockov malú pozornosť.

Fotogaléria

Máj 2019 v ŠKD

Deň matiek

Mama je osobou, ktorá môže nahradiť všetkých ostatných, no ju nemôže nahradiť nikto.“ (Kardinál Mermillod)

Mamka je človek, ktorý pri nás stojí v dobrom aj v zlom. Vychováva nás, bojí sa o nás, má nás rada aj keď niečo vyvedieme, stojí pri nás či sa nám darí alebo nie. V každej chvíli nás dokáže objať a povedať, že nás ľúbi. Rovnako ako každý rok si druhú májovú nedeľu pripomíname DEŇ MATIEK a ani tento školský rok nie je výnimkou. Práve preto sme v našich školských kluboch nezaháľali a  pre mamičky sme spolu s deťmi pripravili prekvapenie vo forme malých pozorností – veď fotky usilovného pracovania detí hovoria o všetkom.

Mgr. Mária Novotná

Fotogaléria

Apríl 2019 v ŠKD

Sviatky zmŕtvychvstania nášho Pána sú sviatkami, ktoré sa spájajú aj s množstvom ľudových tradícií. V našich školských kluboch si ich deti pripomenuli spolu s pani vychovávateľkami, ktoré si pre deti vopred pripravili tieto aktivity – či už išlo o zhotovovanie veľkonočných pozdravov a dekorácií, maľovanie veľkonočných vajíčok alebo rozhovory o tom, ako kto prežíva Veľkú noc. A keďže v tomto mesiaci prebiehalo „veľké upratovanie“ v našich srdiečkach, tak sme trochu poupratovali aj v okolí našej školy.

Fotogaléria

Foto: Ing. Ingrid Ondášová

Marec 2019 v ŠKD

Marec v školskom klube sa niesol v znamení tvorivosti – výroby darčekov pre budúcich prvákov. Taktiež v tomto mesiaci bol svetový deň vody, ktorý si deti pripomenuli spoločným projektom o tejto vzácnej kvapaline.

Foto: Ing. Ingrid Ondášová

Február 2019 v ŠKD

14. február. Áno, keď otočíme kalendár na druhý mesiac v roku, často nám padne očko práve na tento dátum. A čím je taký zvláštny? To sme si spolu s deťmi približovali aj v našich ŠKD.

Hovorili sme si nielen o tom, že sv. Valentín bol kňazom, lekárom, ale aj o tom, že sa nebojácne postavil voči cisárovi Claudiusovi a napriek jeho zákazu spravil veľkú vec. Pozýval si k sebe mladých zaľúbených a tajne ich sobášil. Preto sa mu dodnes pripisuje pomenovanie PRIATEĽ ZAĽÚBENÝCH. Zároveň sme si v skratke priblížili aj históriu tohto sviatku, slávenie vo svete a na Slovensku. No neostali sme len pri tom.

Do popredia sa dostala otázka: „Čo pre Vás deti znamená slovo mať rád?“ Spolu sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých odpovedí, no všetci sme sa zhodli na tom, že mať rád v preklade znamená byť vďačný za to, že máme okolo seba ľudí, ktorí nás vychovávajú, radia nám, vypočujú nás, učia nás novým veciam, upozornia nás ak robíme niečo zlé, pochvália nás ale aj za to, že sú pri nás keď nám je smutno či veselo. To všetko nás viedlo k tomu, aby sme si uvedomili, že je dôležité vedieť sa za všetko poďakovať a prejaviť lásku (samozrejme nielen v tento deň ale každý deň v roku) či už rodičom, kamarátom, starým rodičom, alebo aj učiteľom, vychovávateľom.

Preto sme sa s deťmi rozhodli pripraviť malé valentínske prekvapenia pre ľudí, ktorí nás vychovávajú – rodičov, plné slov vďaky a lásky. Zároveň ak deti chceli, mali možnosť vytvoriť Valentínku aj pre kamarátov a ľudí, ktorým chceli pripomenúť, že ich majú radi. Tieto výrobky urobili radosť nielen deťom ale hlavne obdarovaným.

Ing. Ingrid Ondášová

Foto: Ing. Ingrid Ondášová

Január 2019 v ŠKD

Január sa niesol v znamení výroby kŕmidla pre vtáky a sánkovačky na blízkom kopci.

Deti okrem zimných radovánok nezabúdajú ani na našich operencov. Rozhodli sa, že im vyrobia kŕmidlo. Deti zobrali do rúk kladivo, klince, pílku, doštičky. Už len zavesiť na strom, naplniť kŕmidlo dobrotami a sledovať spoza okna, ako si vtáčiky pochutnávajú na semienkach, orieškoch a jačmeni.

Foto: Ing. Ingrid Ondášová

December 2018 v ŠKD

Začiatok decembra sa niesol v duchu adventného obdobia. Žiaci vyrábali adventné vence  a zamýšľali sa nad významom adventu pre kresťanský život. Čím boli najkrajšie sviatky roka bližšie, tým viac sa deti tešili nato, ako by potešili seba a svojich najbližších. Tešili sa keď mohli vyrábať vianočné pozdravy  a ozdobovať vianočný stromček.

Foto: Ing. Ingrid Ondášová

November 2018 v ŠKD

Čiapočky a hviezdičky

November v ŠKD bol v znamení pokusov a tvorivosti. Deti svoju šikovnosť a tvorivosť preukazujú aj výrobou čiapočiek z vlny a roliek toaletného papiera. Druháci vytvorili zo špiliek hviezdu, ktorú omotali vlnou.

Novembrové pokusy

 

Herbáre

Vrámci ŠKD naše deti vytvárali zaujímavé herbáre z listov stromov.

Október 2018 v ŠKD

Deň starých rodičov – Baška

Slnečné nedeľné popoludnie spríjemnili naše deti dôchodcom z Bašky. Potešili ich pásmom pesničiek a básničiek .  

 

Šarkany

Jeseň – obdobie púšťania šarkanov. V rámci pracovno-technickej činnosti v školskom klube sa deti vrhli do výroby šarkanov a výsledok?. Množstvo krásnych šarkanov, ktoré si deti zobrali hneď aj vyskúšať na ihrisko.

 

Mesiac ružencovej Panny Márie

Deti zo školských klubov v rámci činnosti zhotovovali z prírodných materiálov krásne ružence. Posúďte sami:

Mesiac úcty k starším

Deti zo všetkých klubov sa pripravovali pod vedením svojich vychovávateliek na Akadémiu chystanú s vďakou a láskou pre starých rodičov. Nacvičovali básničky, pesničky, tanček a popri tom zhotovovanie aj malé prekvapenia v podobe kvietkov a prepletaných srdiečok. Akcia bola vydarená.


September 2018 v ŠKD

Psík v našom klube

V rámci školského klubu sa deti zaujímavou a pútavou formou dozvedeli ako sa majú správať v prítomnosti cudzieho psíka.  Prednáška na tému „Ako sa správať v prítomnosti psa a ako sa o psa zodpovedne starať“ deti zaujala a obohatila. Uvedomili si, že pes je vnímavá bytosť, ktorá má svoje potreby a prežívanie.

Plastelína

Deti milujú plastelínu, tak sme sa v ŠKD rozhodli že si ju uvarime :-). Všetci priložili ruky k dielu a plastelína bola na svete. Následne v triede si z nej deti tvarovali svoje mená.

Svätí Košickí mučeníci
7. september patrí už tradične k významným dňom našej školy.
Patrónov našej školy sv. Košických mučeníkov si pripomenuli aj deti v Škd.

—————————————————————————————————————-

Školský rok 2017/2018

Jún v ŠKD – Deň otcov

Ani na svojich oteckov deti nezabúdajú a pri príležitosti  Dňa otcov im vyrobili z lásky krásne medaile. :-).  Posúďte sami.

Pozrite si našu fotogalériu.
Spracovala: Ing. Ingrid Ondášová

 

Máj v ŠKD – Deň matiek

Deti z ŠKD pre svoje milované mamičky vyrobili originálne darčeky  – škrobené srdiečka a malé vankúšiky v tvare srdiečka.
Pozrite si našu fotogalériu.

Spracovala: Ing. Ingrid Ondášová

Posedenie s p.farárom Petrom Novákom

Keď sa deti zo všetkých školských klubov dozvedeli, že náš p.farár oslavuje krásne jubileum 50 rokov, rozhodli sa ho potešiť. A tak každý z nich nakreslil jedinečný obrázok a vyrobil farebný kvietok z papiera.  Všetky kresbičky sme  zviazali do malej knižky a jedinečný darček bol pripravený.  Potom sme už čakali len na vhodnú príležitosť, ktorá nenechala na seba dlho čakať. Veľký deň nadišiel. Pán farár prijal naše pozvanie a deti mu s prianím veľa šťastia, zdravia, Božieho požehnania a vyprosenia všetkých milostí od Pána Boha potrebných v kňazskej službe odovzdali darček,  kvietky a pridali zopár pesničiek. Nasledovali zvedavé otázky,  na ktoré trpezlivo p. farár trpezlivo odpovedal. Bol to naozaj veľmi príjemne prežitý čas pre nás všetkých, o čom svedčí aj naša fotogaléria.

Spracovala: Ing. Ingrid Ondášová

Zaujímavé pokusy v ŠKD – apríl 2018

Deti milujú pokusy a tak si mohli vyskúšať ako nafúknuť balón bez pomoci úst a pumpy :-),  ďalej farebné sopky, nádhernú modrú  lávovú lampu a namaľovať obraz bez pomoci štetca …
Nahliadnite do nášho fotoalbumu.

Spracovala: Ing. Ingrid Ondášová

Predveľkonočné tvorenie v ŠKD – apríl 2018

Deti  vytvorili pekné veľkonočné pozdravy, aby potešili svojich najbližších, sadili trávičku, o ktorú sa museli starať aby im vyrástla a na zaver maľovali vajíčka pre kúpačov. Nahliadnite do nášho fotoalbumu.

Spracovala: Ing. Ingrid Ondášová