Tlačivá pre rodičov

Prihlásenie do školského klubu detí

Žiak sa do ŠKD prijíma na základe vypísanej žiadosti o prijatie do ŠKD.

Žiadosť o prijatie do ŠKDTU

 

Odhlásenie zo školského klubu detí

Rodič môže svoje dieťa odhlásiť zo školského klubu detí formou žiadosti, len ku koncu polroka, ako je uvedené aj vo Vnútornom poriadku ŠKD.

Žiadosť o odhlásenie z ŠKD TU