Prevádzka ŠKD

ŠKD je v prevádzke v čase mimo vyučovania, v ranných a popoludňajších hodinách od 6.30 hod. do 17.00 hod., nasledovne:

  1. ranné ŠKD (vstup zo zadného vchodu do priestorov školy) od 6.30 hod. – do 7.35 hod. – následne žiaci odchádzajú do svojich tried
  2. po vyučovaní – od 11.35 (12.30) hod. – do 16.00 – jednotlivé oddelenia ŠKD
  3. zberné ŠKD – od 16.00 hod. – do 17:00 hod – priestory ranného školského klubu detí