Vizitky pedagógov

RNDr. Adriana Bariová

riaditeľka školy

vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
prvá atestácia
predmety: matematika, biológia
telefón: +421 907 949 640
email: riaditel@gkmke.sk
záľuby: kurzy prvej pomoci, turistika, beh, dobrovoľníctvo
konzultácie: streda 15.00 – 17.00 h.

Mgr. Ján Kocúrko

duchovný správca školy

Vedúci programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu
vzdelanie: Teologická fakulta v Košiciach
predmety: katolícke náboženstvo
telefón: +421 948 200 308
email: jankocurko@gkmke.sk kaplan.sskm@gmail.com
záľuby: práca s mládežou, šport, autá
konzultácie: pondelok 14.00 – 15.00 h.

Mgr. Renáta Halčišáková

zástupkyňa riaditeľky školy

vzdelanie: Prešovská univerzita v Prešove
prvá atestácia
predmety: učiteľ primárneho vzdelávania
telefón: +421 911 693 742
email: renatahalcisakova@gkmke.sk
záľuby: šport, cestovanie, práca v záhrade
konzultácie: štvrtok 14.30 – 15.30 h.

Mgr. Martina Saitz

zástupkyňa riaditeľky školy

vzdelanie: Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove
predmety: katolícke náboženstvo, etická výchova
telefón: +421 911 693 742
email: martinasaitz@gkmke.sk
záľuby: kvety a ručné práce
konzultácie: utorok 14.00 – 15.00 h.

Mgr. Barbora Uglajová

školská psychologička pre 2. stupeň ZŠ a GYM
vzdelanie: Karlova univerzita v Prahe
záľuby: knihy, folklór, spev
email: barborauglajova@gkmke.sk
konzultácie pre žiakov: utorok a štvrtok od 8.00 do 14.30 hod.
konzultácie pre rodičov: štvrtok od 13.30 do 15.30 h.

Mgr. Stanislava Girová

školská psychologička pre MŠ a 1.stupeň ZŠ
vzdelanie: Filozofická fakulta PU v Prešove
telefón: 0948 608 166
záľuby: knihy, tanec, turistika
email: stanislavagirova@gkmke.sk
konzultácie pre žiakov: utorok a štvrtok od 8.00 do 14.30 hod.
konzultácie pre rodičov: štvrtok od 13.30 do 15.30 hod.

Mgr. Monika Janková

špeciálny pedagóg
vzdelanie: Filozofická fakulta PU v Prešove
predmety: špeciálne potreby žiakov a študentov
telefón: +421 911 872 801
záľuby: spev, divadlo, knihy, spánok
email: monikajankova@gkmke.sk
konzultácie: utorok 14.00 – 16.00 h.

Mgr. Marcela Martončíková

výchovný poradca, koordinátor pre činnosť študentskej firmy
vzdelanie: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Filozofická fakulta KU v Ružomberku
predmety: občianska náuka, aplikovaná ekonómia, etika
telefón: +421 911 693 742
email: marcelamartoncikova@gkmke.sk
záľuby: kniha, film, história, divadlo, tanec
konzultácie: streda 14.30 – 15.30 h.

Mgr. Klaudia Križalkovičová

triedna učiteľka 3.A
vzdelanie: Pedagogická fakulta UK v Bratislave
prvá atestácia
predmety: učiteľ primárneho vzdelávania
telefón: +421 911 872 801
email: klaudiakrizalkovicova@gkmke.sk
záľuby: spoznávanie nových kultúr, zvykov a jedál, divadlo, turistika, tanec, kreatívne aktivity, osobné stretnutia s priateľmi
konzultácie: streda 13.30 – 14.30 h.

Mgr. Martina Lojová

triedna učiteľka 4.A
vzdelanie: Pedagogická fakulta PU v Prešove, rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky v Ružomberku, prvá atestácia

predmety: učiteľ primárneho vzdelávania, špeciálne potreby žiakov a študentov

telefón: +421 911 872 801
email: martinalojova@gkmke.sk
záľuby: knihy, záhrada, zvieratá, spev
konzultácie: utorok 13.00 – 14.00 h

Mgr. Andrea Nagyová

triedna učiteľka 1.A
vzdelanie: Pedagogická fakulta PU v Prešove
predmety: učiteľ primárneho vzdelávania
telefón: +421 911 872 801
email: andreanagyova@gkmke.sk
záľuby: varenie, príroda, turistika, umenie
konzultácie: streda 14.00 – 15.00 h. a podľa dohody

Mgr. Iveta Nemčeková

triedna učiteľka 1. B
vzdelanie: Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica
predmety: učiteľ primárneho vzdelávania
telefón: +421 911 872 801
email: ivetanemcekova@gkmke.sk
záľuby: tvorivé techniky
konzultácie: podľa dohody

Mgr. Michaela Takáčová

triedna učiteľka 4.B
vzdelanie: Pedagogická fakulta PU v Prešove
predmety: učiteľ primárneho vzdelávania
telefón: +421 911 872 801
email: michaelatakacova@gkmke.sk
záľuby: príroda, umenie, hudba, fotografovanie
konzultácie: pondelok 13.30 – 14.30 h.

Mgr. Daniela Mišuthová

triedna učiteľka 2.B
vzdelanie: Pedagogická fakulta PU v Prešove, prvá atestácia
predmety: učiteľ primárneho vzdelávania, špeciálna pedagogika
telefón: +421 911 872 801
email: danielamisuthova@gkmke.sk
záľuby: turistika, tanec, knihy, čas s rodinou
konzultácie: streda 13.30 – 14.30 h.

Mgr. Katarína Šimková

triedna učiteľka 3.B
vzdelanie: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
predmety: učiteľ pre primárne vzdelávanie
telefón: +421 911 872 801
email: katarinasimkova@gkmke.sk
záľuby: turistika, šport, beh v lese, prechádzky so psom, relax s rodinou

konzultácie: streda 13.30 – 15.00 h.

Mgr. Mariana Beľanová

triedna učiteľka 6.A
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
predmety: biológia, chémia
telefón: +421 911 872 801
email: marianabelanova@gkmke.sk
záľuby: knihy, príroda
konzultácie: streda 14.00 – 15.00 h.

Mgr. Lenka Bruníková

učiteľka dejepisu a občianskej náuky
vzdelanie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
predmety: dejepis, občianska náuka
telefón: +421 911 872 801
email: lenkabrunikova@gkmke.sk
záľuby: cestovanie, šport, knihy
konzultácie: pondelok 14.00 – 15.00 h.

PaedDr. Helena Čižmárová

Vedúci, Školiteľ a Hodnotiteľ programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu, správca kabinetu slovenský jazyk a literatúra,
externý redaktor školského servisu TASR,
koordinátorka časopisu Quo vadis
vzdelanie: Pedagogická fakulta v Prešove UPJŠ v Košiciach
prvá atestácia
predmety: slovenský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, etická výchova
telefón: +421 911 872 801
email: helenacizmarova@gkmke.sk
záľuby: prednes, divadlo, literatúra, umenie, tanec, šport
konzultácie: streda 13.00 – 14.00 h.

Mgr. Tomáš Samko

triedny učiteľ 8. B
vzdelanie: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity
predmety: telesná a športová výchova, základy športovej prípravy
telefón: +421 911 872 801
email: samkotomas@gkmke.sk
záľuby: turistika, šport každého druhu, motorky
konzultácie: utorok 14.00 – 15.00 h.

Mgr. Monika Dzurdženíková

učiteľka anglického jazyka
vzdelanie: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
predmety: anglický jazyk, etika
telefón: +421 911 872 801
email: monikadzurdzenikova@gkmke.sk
záľuby: spev, divadlo, cestovanie
konzultácie: štvrtok 14.00 – 15.00 h.

Mgr. Matej Gardoš

koordinátor športových aktivít
vzdelanie: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity
predmety: telesná a športová výchova, základy športovej prípravy
telefón: +421 911 872 801
email: matejgardos@gkmke.sk
záľuby: zápasníctvo, lezenie, knihy
konzultácie: streda 14.00 – 15.30 h.

RNDr. Beáta Guteková

správca učebne fyziky
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
druhá atestácia
predmety: matematika, fyzika
telefón: +421 911 872 801
email: beatagutekova@gkmke.sk
záľuby: knihy, umenie, pečenie
konzultácie: pondelok: 7.00 h. – 7.45 h. (po predchádzajúcej dohode správou cez Edupage)

Mgr. Katarína Hopková

triedna učiteľka 9.A
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
predmety: matematika, fyzika
telefón: +421 911 872 801
email: katarinahopkova@gkmke.sk
záľuby: rodina, knihy, pečenie
konzultácie: štvrtok 14.00 – 15.00 h.

Mgr. Milan Hovanec

správca počítačovej siete
vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave, CMBFTI v Košiciach, prvá atestácia
predmety: katolícke náboženstvo, informatika
telefón: +421 911 872 801
email: milanhovanec@gkmke.sk
záľuby: knihy, príroda
konzultácie: streda 13.45 – 14.30 h.

Mgr. Ivana Hribľanová

triedna učiteľka 6.B
vzdelanie: Filozofická fakulta KU v Ružomberku
prvá atestácia
predmety: anglický jazyk, katolícke náboženstvo
telefón: +421 911 872 801
email: ivanahriblanova@gkmke.sk
záľuby: knihy, príroda
konzultácie: štvrtok 14.00 – 15.00 h.

Mgr. Zuzana Hugáňová

učiteľka
vzdelanie: Filozofická fakulta KU v Ružomberku
predmety: slovenský jazyk a literatúra, dejepis
telefón: +421 911 872 801
email: zuzanahuganova@gkmke.sk
záľuby: príroda, cestovanie, pečenie, knihy
konzultácie: pondelok 15.00 – 16.00 h.

RNDr. Mgr. Anna Kovaľová

koordinátor matematických súťaží
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Univerzita Komenského, Teologická fakulta
druhá atestácia
predmety: matematika, katolícke náboženstvo
telefón: +421 911 872 801
email: annakovalova@gkmke.sk
záľuby: príroda, šoférovanie, chôdza
konzultácie: utorok 13.00 – 14.00 h.

Mgr. Karolína Kotorová

triedna učiteľka 8. A

učiteľ anglického a francúzskeho jazyka
vzdelanie: Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
predmety: anglický jazyk a literatúra a francúzsky jazyk a literatúra
telefón: +421 911 872 801
email: karolinakotorova@gkmke.sk
záľuby: knihy, hudba, turistika
konzultácie: štvrtok 14.00 – 15.00 h.

Mgr. Nikola Lacková

triedna učiteľka 5. B
vzdelanie: Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
predmety: dejepis, občianska náuka
telefón: +421 911 872 801
email: nikolalackova@gkmke.sk
záľuby: cestovanie, šport, knihy, zdravotníctvo
konzultácie: pondelok 13.00 – 14.00 h.

Mgr. Zuzana Baloghová

učiteľ matematiky
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
predmety: matematika, fyzika
telefón: +421 911 872 801
email: zuzanabaloghova@gkmke.sk
záľuby: folklór, zborový spev, pestovanie zeleniny, zbieranie liečivých rastlín, vypaľovanie do dreva
konzultácie: po dohode

Mgr. Martina Molnárová

triedna učiteľka 9.B
vedúca predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry
vzdelanie: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica
predmety: slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova
telefón: +421 911 872 801
email: martinamolnarova@gkmke.sk
záľuby: knihomoľovanie, objavovanie nových miest, chutí a vôní
konzultácie: piatok 14.00 – 15.00 h.

Ing. Lucia Palková

Školský digitálny koordinátor,  koordinátor školského časopisu Čordáčik
vzdelanie: Technická univerzita v Košiciach
predmety: informatika
telefón: +421 911 872 801
email: luciapalkova@gkmke.sk
web: školský digitálny koordinátor
školský časopis Čordáčik

záľuby: knihy, zaujímavosti z digitálneho sveta, cestovanie
konzultácie: v kabinete informatiky: UT / ŠTV od 8:00 – 15:00 hod., PO / STR / PIA od 8:00 – 12:00 hod., alebo emailom

 

Mgr. Margita Korbová

triedna učiteľka 5. A
vzdelanie: Teologická fakulta v Košiciach
predmety: dejepis, katolícke náboženstvo, anglický jazyktelefón: +421 911 872 801email: margitakorbova@gkmke.skzáľuby: turistika, história, hudbakonzultácie: pondelok 13.30 – 14.30 h., podľa dohody

RNDr. Katarína Kopčová, PhD.

učiteľka fyziky
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
predmety:
fyzika, biológia, biofyzika
telefón: +421 911 872 801
email: katarinakopcova@gkmke.sk
záľuby: cestovanie, plávanie, speed badminton
konzultácie: podľa dohody

Mgr. Ľudmila Takáčová

triedna učiteľka 7.B
vzdelanie: Teologická fakulta v Košiciach
predmety: katolícke náboženstvo, etická výchovatelefón: +421 911 872 801email: ludmilatakacova@gkmke.skzáľuby: knihy,  hudba, prírodakonzultácie: pondelok 13.30 – 14.30 h., podľa dohody

Mgr. Daniela Šimková

triedna učiteľka 2.Avzdelanie: Pedagogická fakulta univerzity v Prešove-Špeciálna pedagogika, Pedagogická fakulta univerzity Komenského v Bratislave-primárne vzdelávanie predmety: učiteľ primárneho vzdelávania, špeciálne potreby žiakov a študentovtelefón: +421 911 872 801email: danielasimkova@gkmke.skzáľuby: fotografovanie, strih a video, tvorivá výtvarná činnosť, čas s priateľmi, varenie a pečenie, práca so sociálnymi sieťami konzultácie: podľa dohody

Mgr. Šarlota Škorvánková

Vedúci, Školiteľ a Hodnotiteľ programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
predmety: matematika, biológia
telefón: +421 911 872 801
email: lota@gkmke.sk
záľuby: práca s mládežou, príroda, knihy
konzultácie: štvrtok 14.00 – 15.00 h.

Mgr. Ľudmila Šoltisová

triedna učiteľka 7.A
koordinátor projektu Vojvoda z Edinburghu, učiteľ anglického jazyka
vzdelanie: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
prvá atestácia
predmety: anglický jazyk, hudobná výchova
telefón: +421 911 872 801
email: ludmilasoltisova@gkmke.sk
záľuby: spev, šport, cestovanie, umenie
konzultácie: pondelok 13.30 – 14.30 h.

Mgr. Henrieta Šturmová

učiteľ  nemeckého jazyka
vzdelanie: Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove
predmety: nemecký  jazyk
telefón: +421 911 872 801
email: henrietasturmova@gkmke.sk
záľuby: jazyky, turistika
konzultácie: podľa dohody

Mgr. Katarína Hricová

učiteľka geografie a chémie
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciac
predmety: chémia, geografia
email: katarinahricova@gkmke.sk
záľuby: knihy, cestovanie, umenie, príroda
konzultácie: podľa dohody

Ing. Mgr. Zdena Weagová

vzdelanie: Filozofická fakulta UPJŠ Košice
predmety: anglický jazyk
telefón: 0911 872 801
email: zdenaweagova@gkmke.sk
záľuby: cestovanie, turistika, knihy
konzultácie: streda 15.30 – 16.30 h.

Mgr. Martina Kuľková

vychovávateľka
vzdelanie: Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove
predmety: katolícke náboženstvo, etická výchovatelefón: +421 911 872 801email: martinakulkova@gkmke.skzáľuby: hudba, prechádzkykonzultácie: podľa dohody

Ing. Ingrid Ondášová

vychovávateľka
vzdelanie: Technická univerzita v Košiciach, Katolícka univerzita v Ružomberku prvá atestácia
telefón: +421 911 872 801
email: ingridondasova@gkmke.sk
záľuby: moja práca, šport, záhrada, cestovanie, zvieratá, kreatívne tvorenie

 

Mária Počatková

vychovávateľka

Mgr. Mária Tóthová

vychovávateľka
vzdelanie: Teologická fakulta v Košiciach
predmety: učiteľstvo filozofie a náboženskej výchovy
telefón: +421 911 872 801
email: mariatothova@gkmke.sk
záľuby: práca s deťmi, varenie, pečenie, turistika

Mgr. Jana Gamráthová

asistent učiteľa
vzdelanie: Teologická fakulta KU v Košiciach
predmety:
telefón: +421 911 872 801
email: janagamrathova@gkmke.sk
záľuby: rodina, príroda, knihy, umenie
konzultácie: podľa dohody

Kristína Hurtová

asistent učiteľa
vzdelanie: Hotelová akadémia Košice, SOŠ pedagogická sv. Cyrila a Metoda Košice, Master v teológii manželstva a rodiny TF KU v Košiciach
telefón: +421 911 872 801
záľuby: spoločenské hry, volejbal, squash, služba mladým
email: kristinahurtova@gkmke.sk
konzultácie: pondelok 14.30 – 15.30 h.

Mgr. Monika Paľovčíková

asistent učiteľa
vzdelanie: Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove
predmety: katolícke náboženstvo, etická výchovatelefón: +421 911 872 801email: monikapalovcikova@gkmke.skzáľuby: rodina, spev, film, divadlo, kvetykonzultácie: podľa dohody