Vizitky pedagógov

RNDr. Adriana Bariová
riaditeľka školy
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
prvá atestácia
predmety: matematika, biológia
telefón: 055/787 34 20
email: adriana.bariova@gmail.com
záľuby: kurzy prvej pomoci, turistika, beh, dobrovoľníctvo
konzultácie: streda 15.00 - 17.00 h.
Mgr. Renáta Halčišáková
zástupca riaditeľa školy
vzdelanie: Prešovská univerzita v Prešove
prvá atestácia
predmety: učiteľ primárneho vzdelávania
telefón: 055/787 34 25
email: halcisakova.renata@gkmke.sk
záľuby: šport, cestovanie, práca v záhrade
konzultácie: štvrtok 14.30 - 15.30 h.
Mgr. Ján Kocúrko
duchovný správca školy
vzdelanie: Teologická fakulta v Košiciach
predmety: katolícke náboženstvo
telefón: 055/787 34 21
email: jankokocurko@gmail.com
záľuby: práca s mládežou, šport, autá
konzultácie: pondelok 14.00 - 15.00 h.
Mgr. Katarína Hopková
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
predmety: matematika, fyzika
email: katka.hopkova@gmail.com
záľuby: rodina, knihy, pečenie
konzultácie: štvrtok 14:00 - 15:00
Mgr. Martina Lojová
vzdelanie: Prešovská univerzita v Prešove
predmety: učiteľ primárneho vzdelávania
telefón: 055/787 34 21
email: lojmartina@gmail.com
záľuby: spev, knihy, zvieratá, záhrada
konzultácie: podľa potreby
Mgr. Jozefína Rohaľová
vzdelanie: Prešovská univerzita v Prešove
prvá atestácia
predmety: učiteľ primárneho vzdelávania
telefón: 055/787 34 21
email: jozefina.rohal@gmail.com
záľuby: šport, krásy Bardejova, knihy, hudba
konzultácie: pondelok 14.00 - 15.00 h.
PaedDr. Lenka Korfantová
vzdelanie: Prešovská univerzita v Prešove
druhá atestácia
predmety: učiteľ primárneho vzdelávania
telefón: 055/787 34 21
email: lenka.korfant@gmail.com
záľuby: knihy, umenie, krížovky
konzultácie: pondelok 13.45- 14.45 h.
Mgr. Andrea Nagyová
vzdelanie: Prešovská univerzita v Prešove
predmety: učiteľ primárneho vzdelávania
telefón: 055/787 34 21
email: andnagyova@gmail.com
záľuby: varenie, príroda Vysokých Tatier, turistika, divadlo, film, knihy, umenie
konzultácie: pondelok 14.00- 15.00 h.
Mgr. Martina Barcziová
vzdelanie: Prešovská univerzita v Prešove
predmety: učiteľ primárneho vzdelávania
telefón: 055/787 34 21
email: martina.barczi@gmail.com
záľuby: hudba, knihy, príroda
konzultácie: pondelok 14.00 - 15.00 h.
Mgr. Zuzana Hugáňová
vzdelanie: Filozofická fakulta KU v Ružomberku
predmety: slovenský jazyk a literatúra, dejepis
telefón: 055/787 34 21
email: huganova.zuzana@gkmke.sk
záľuby: príroda, cestovanie, pečenie, knihy
konzultácie: štvrtok 14.30 - 15.30 h.
Mgr. Ivana Hribľanová
vzdelanie: Filozofická fakulta KU v Ružomberku
prvá atestácia
predmety: anglický jazyk, katolícke náboženstvo
telefón: 055/787 34 21 email: ihriblanova@gmail.com
záľuby: príroda, tanec konzultácie: streda 14.00 - 14.30 h.
Mgr. Gabriela Kuseková
vzdelanie: Pedagogická fakulta Univerzita Komenského V Bratislave
predmety: učiteľka primárneho vzdelávania
telefón: 055/787 34 24
email: gabrielakusekova@gmail.com
záľuby: cestovanie, knihy, divadlo, film
konzultácie: po dohode
Mgr. Milan Hovanec
expert pre ECDL certifikát, správca siete
vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave, CMBFTI v Košiciach
prvá atestácia
predmety: katolícke náboženstvo
telefón: 055/787 34 21
email: hovanec_milan@hotmail.com
záľuby: knihy, príroda
konzultácie: štvrtok 14.00 - 15.30 h.
RNDr. Mária Vavrová
expert pre implementáciu projektu IT akadémia
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
druhá atestácia
predmety: biológia, chémia
telefón: 055/787 34 24
email: mvmariavavrova@gmail.com
záľuby: knihy, programovanie, štúdium, príroda
konzultácie: štvrtok 14.00 - 15.30 h.
PaedDr. Helena Čižmárová
správca kabinetu slovenský jazyk a literatúra
externý redaktor školského servisu TASR
koordinátorka časopisu Quo vadis
vzdelanie: Pedagogická fakulta v Prešove UPJŠ v Košiciach
prvá atestácia
predmety: slovenský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, etická výchova
telefón: 055/787 34 21
email: cizmarova.helena@gkmke.sk
záľuby: prednes, divadlo, literatúra, umenie, tanec, šport
konzultácie: pondelok 13.00 - 14.00 h.
Mgr. Zdenka Krajňáková
koordinátor environmentálnej sekcie
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
druhá atestácia
predmety: geografia, biológia
telefón: 055/787 34 21
email: krajnakova.zdenka@gkmke.sk
záľuby: príroda, včely
konzultácie: streda 14.00 - 15.00 h.
RNDr. Beáta Guteková
správca učebne fyziky
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
druhá atestácia
predmety: matematika, fyzika
telefón: 055/787 34 21
email: gutekova.beata@gkmke.sk
záľuby: knihy, umenie, pečenie
konzultácie: štvrtok 14.00 - 15.00 h.
Mgr. Šarlota Škorvánková
koordinátor prevencie patologických javov, pro-life koordinátor
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
prvá atestácia
predmety: matematika, biológia
telefón: 055/787 34 21
email: lotaskorvi@gmail.com
záľuby: práca s mládežou, príroda, knihy
konzultácie: pondelok 14.00 - 15.00 h.
Mgr. Monika Dzurdženíková
vedúca predmetovej komisie jazykov
vzdelanie: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity
predmety: anglický jazyk
telefón: 055/787 34 21
email: sukovska.monika@gmail.com
záľuby: spev, divadlo, cestovanie
konzultácie:štvrtok 14.00 - 15.00 h.
Mgr. Ľudmila Šoltisová
učiteľ anglického jazyka
vzdelanie: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
prvá atestácia
predmety: anglický jazyk, hudobná výchova
telefón: 055/787 34 21
email: ludmilasoltisova@gmail.com
záľuby: spev, šport, cestovanie, umenie
konzultácie: pondelok 13.45 - 14.45 h.
Mgr. Marcela Martončíková
výchovná poradkyňa
koordinátor pre činnosť študentskej firmy
vzdelanie: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Filozofická fakulta KU v Ružomberku
predmety: občianska náuka, aplikovaná ekonómia, etika
telefón: 055/787 34 21
email: mmartoncikova@gmail.com
záľuby: kniha, film, história, divadlo, tanec
konzultácie: utorok 14.00 - 15.00 h.
Mgr. Matej Gardoš
koordinátor športových aktivít
vzdelanie: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity
predmety: telesná a športová výchova, základy športovej prípravy
telefón: 055/787 34 21
email: macogard@gmail.com
záľuby: zápasníctvo, lezenie, knihy
konzultácie: streda 14.00 - 15.30 h.

Mgr. Martina Molnárová
vedúca predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry
vzdelanie: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica
predmety: slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova
telefón: 055/787 34 21
záľuby: knihomoľovanie, objavovanie nových miest, chutí a vôní
konzultácie: streda 15.00 - 16.00 h.