Vizitky pedagógov

RNDr. Adriana Bariová

riaditeľka školy

vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
prvá atestácia
predmety: matematika, biológia
telefón: 055/787 34 20
email: adriana.bariova@gmail.com
záľuby: kurzy prvej pomoci, turistika, beh, dobrovoľníctvo
konzultácie: streda 15.00 – 17.00 h.

Mgr. Ján Kocúrko

duchovný správca školy

Vedúci programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu
vzdelanie: Teologická fakulta v Košiciach
predmety: katolícke náboženstvo
telefón: 055/787 34 21
email: kaplan.sskm@gmail.com
záľuby: práca s mládežou, šport, autá
konzultácie: pondelok 14.00 – 15.00 h.

Mgr. Renáta Halčišáková

zástupca riaditeľa školy

vzdelanie: Prešovská univerzita v Prešove
prvá atestácia
predmety: učiteľ primárneho vzdelávania
telefón: 055/787 34 25
email: renatahalcisakova@gkmke.sk
záľuby: šport, cestovanie, práca v záhrade
konzultácie: štvrtok 14.30 – 15.30 h.

Mgr. Stanislava Girová

školský psychológ
vzdelanie: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
telefón: 0910 166 970
záľuby: knihy, príroda, tanec
email: stanislava.girova@gmail.com
konzultácie: pondelok 13.30 – 16.00 h.

Mgr. Monika Janková

špeciálny pedagóg
vzdelanie: Filozofická fakulta PU v Prešove
predmety: špeciálne potreby žiakov a študentov
telefón: 055/787 34 21
záľuby: spev, divadlo, knihy, spánok
konzultácie: pondelok 12.30 – 15.00 h.

PaedDr. Alexandra Siegfriedová

liečebný pedagóg
vzdelanie: Pedagogická fakulta UK v Bratislave
telefón: 055/787 34 21
záľuby: knihy, umenie, šport, ručné práce
email: a.siegfriedova@gmail.com
konzultácie: pondelok 14.35 – 15.30 h.

Mgr. Marcela Martončíková

výchovný poradca, koordinátor pre činnosť študentskej firmy
vzdelanie: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Filozofická fakulta KU v Ružomberku
predmety: občianska náuka, aplikovaná ekonómia, etika
telefón: 055/787 34 21
email: marcelamartoncikova@gkmke.sk
záľuby: kniha, film, história, divadlo, tanec
konzultácie: štvrtok 14.00 – 15.00 h.

Mgr. Martina Barcziová

triedna učiteľka 4.B
vzdelanie: Pedagogická fakulta PU v Prešove
predmety: učiteľ primárneho vzdelávania
telefón: 055/787 34 21
email: martina.barczi@gmail.com
záľuby: hudba, knihy, príroda
konzultácie: pondelok 14.00 – 15.00 h.

PaedDr. Lenka Korfantová

triedna učiteľka 2.B
vzdelanie: Pedagogická fakulta PU v Prešove
druhá atestácia
predmety: učiteľ primárneho vzdelávania
telefón: 055/787 34 21
email: lenka.korfant@gmail.com
záľuby: knihy, umenie, krížovky
konzultácie: pondelok 13.30 – 15.00 h.

Mgr. Martina Lojová

triedna učiteľka 1.A
vzdelanie: Pedagogická fakulta PU v Prešove
predmety: učiteľ primárneho vzdelávania
telefón: 055/787 34 21
email: lojmartina@gmail.com
záľuby: knihy, záhrada, zvieratá, spev
konzultácie: pondelok 14.30 – 15.30 h.

Mgr. Andrea Nagyová

triedna učiteľka 2.A
vzdelanie: Pedagogická fakulta PU v Prešove
predmety: učiteľ primárneho vzdelávania
telefón: 055/787 34 21
email: andnagyova@gmail.com
záľuby: varenie, príroda, turistika, umenie
konzultácie: podľa dohody

Mgr. Martina Rímska, PhD.

triedna učiteľka 3.A
Garant pre čitateľskú gramotnosť
vzdelanie: Pedagogická fakulta PU v Prešove
Postgraduálne štúdium, druhá atestácia
predmety: učiteľ primárneho vzdelávania
telefón: 055/787 34 21
email: martina.rimska@centrum.sk
záľuby: rodina, príroda, šport, relax
konzultácie: pondelok 13.30 – 14.30 h.

Mgr. Jozefína Zajacová

triedna učiteľka 4.A
vzdelanie: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity
predmety: učiteľ primárneho vzdelávania
telefón: 055/787 34 21
email: jozefinazajacova@gkmke.sk
záľuby: varenie, príroda, turistika, umenie
konzultácie: pondelok 14.00 – 15.30 h.

Mgr. Gabriela Sopková

triedna učiteľka 2.C
vzdelanie: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
predmety: učiteľ primárneho vzdelávania
telefón: 055/787 34 21
email: gabrielakusekova@gmail.com
záľuby: cestovanie, knihy, divadlo, film
konzultácie: pondelok 14.00 – 15.30 h.

Mgr. Michaela Takáčová

triedna učiteľka 1.B
vzdelanie: Pedagogická fakulta PU v Prešove
predmety: učiteľ primárneho vzdelávania
telefón: 055/787 34 21
email: michaelatakacova@gkmke.sk
záľuby: príroda, umenie, hudba, fotografovanie
konzultácie: podľa potreby

Mgr. Patrícia Vattaiová

triedna učiteľka 3.B
vzdelanie: Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
predmety: učiteľ primárneho vzdelávania
telefón: 055/787 34 21
email: pata.vattaiova112@gmail.com
záľuby: príroda, bicyklovanie, turistika, počítače
konzultácie: pondelok 13.30 – 15.00 h.

PaedDr. Helena Čižmárová

Vedúci, Školiteľ a Hodnotiteľ programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu, správca kabinetu slovenský jazyk a literatúra,
externý redaktor školského servisu TASR,
koordinátorka časopisu Quo vadis
vzdelanie: Pedagogická fakulta v Prešove UPJŠ v Košiciach
prvá atestácia
predmety: slovenský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, etická výchova
telefón: 055/787 34 21
email: cizmarovah@gmail.com
záľuby: prednes, divadlo, literatúra, umenie, tanec, šport
konzultácie: pondelok 14.00 – 15.00 h.

Mgr. Andrea Čurillová

učiteľ nemeckého jazyka a hudobnej výchovy
vzdelanie: Masarykova univerzita v Brne
predmety: nemecký jazyk, hudobná výchova
telefón: 055/787 34 21
email:
záľuby: cestovanie, umenie, klavír
konzultácie: utorok 13.30 – 14.30 h.

Mgr. Matej Gardoš

koordinátor športových aktivít
vzdelanie: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity
predmety: telesná a športová výchova, základy športovej prípravy
telefón: 055/787 34 21
email: macogard@gmail.com
záľuby: zápasníctvo, lezenie, knihy
konzultácie: streda 14.00 – 15.30 h.

RNDr. Beáta Guteková

správca učebne fyziky
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
druhá atestácia
predmety: matematika, fyzika
telefón: 055/787 34 21
email: beatagutekova@gmail.com
záľuby: knihy, umenie, pečenie
konzultácie: pondelok 13.00 – 14.00 h.

Mgr. Katarína Hopková

triedna učiteľka 6.A
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
predmety: matematika, fyzika
telefón: 055/787 34 21
email: katka.hopkova@gmail.com
záľuby: rodina, knihy, pečenie
konzultácie: štvrtok 14.00 – 15.00 h.

Mgr. Milan Hovanec

konzultant pre ECDL, správca počítačovej siete
vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave, CMBFTI v Košiciach, prvá atestácia
predmety: katolícke náboženstvo
telefón: 055/787 34 21
email: milan_hovanec@gkmke.sk
záľuby: knihy, príroda
konzultácie: štvrtok 14.00 – 15.30 h.

Mgr. Ivana Hribľanová

triedna učiteľka 8.A
vzdelanie: Filozofická fakulta KU v Ružomberku
prvá atestácia
predmety: anglický jazyk, katolícke náboženstvo
telefón: 055/787 34 21
email: ihriblanova@gmail.com
záľuby: knihy, príroda
konzultácie: štvrtok 14.00 – 15.00 h.

Mgr. Lucia Hromadová

Školiteľ a Hodnotiteľ programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu, správca výtvarného ateliéru
vzdelanie: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove
predmety: geografia, výtvarné umenie
telefón: 055/787 34 21
email: lucia.richnavska@gmail.com
záľuby: zvieratá, ochranárstvo, ekológia, príroda, kreatívne tvorenie, pečenie, varenie
konzultácie: štvrtok 12.30 – 13.30 h.

Mgr. Zuzana Hugáňová

triedna učiteľka 7.A
vzdelanie: Filozofická fakulta KU v Ružomberku
predmety: slovenský jazyk a literatúra, dejepis
telefón: 055/787 34 21
email: huganova.zuzana@gkmke.sk
záľuby: príroda, cestovanie, pečenie, knihy
konzultácie: štvrtok 14.30 – 15.30 h.

RNDr. Mgr. Anna Kovaľová

triedna učiteľka 8.B
koordinátor matematických súťaží
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Univerzita Komenského, Teologická fakulta
druhá atestácia
predmety: matematika, katolícke náboženstvo
telefón: 055/787 34 21
email: akovalova16@gmail.com
záľuby: príroda, šoférovanie, chôdza
konzultácie: streda 14.00 – 15.00 h.

Mgr. Zdenka Krajňáková

triedna učiteľka 5.B
koordinátor environmentálnej sekcie
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
druhá atestácia
predmety: geografia, biológia
telefón: 055/787 34 21
email: krajnakova.zdenka@gkmke.sk
záľuby: príroda
konzultácie: streda 14.15 – 15.15 h.

Mgr. Nikola Lacková

učiteľ
vzdelanie: Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
predmety: dejepis, občianska náuka
telefón: 055/787 34 21
email: nikola.lackova93@gmail.com
záľuby: cestovanie, šport, knihy, zdravotníctvo
konzultácie: štvrtok 13.00 – 14.00 h.

Mgr. Michaela Linková

učiteľ informatiky
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Ústav informatiky
predmety: informatika
telefón: 055/787 34 21
email: michaela.linkova@student.upjs.sk
záľuby: cestovanie, kniha, dobrovoľníctvo
konzultácie: dohodnúť emailom

Mgr. Martina Molnárová

triedna učiteľka 6.B
vedúca predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry
vzdelanie: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica
predmety: slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova
telefón: 055/787 34 21
email:
záľuby: knihomoľovanie, objavovanie nových miest, chutí a vôní
konzultácie: štvrtok 15.00 – 16.00 h.

Mgr. Monika Paľovčíková

asistent učiteľa

Mgr. Martina Saitz

triedna učiteľka 5.A
vzdelanie: Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove
predmety: katolícke náboženstvo, etická výchova
telefón: 055/787 34 21
email: martinka.saitz@gmail.com
záľuby: kvety a ručné práce
konzultácie: utorok 14.00 – 15.00 h.

Mgr. Bibiána Straková

Mgr. Karolína Šitárová

asistent

Mgr. Šarlota Škorvánková

Vedúci, Školiteľ a Hodnotiteľ programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
predmety: matematika, biológia
telefón: 055/787 34 21
email: lotaskorvi@gmail.com
záľuby: práca s mládežou, príroda, knihy
konzultácie: pondelok 14.30 – 15.30 h.

Mgr. Ľudmila Šoltisová

triedna učiteľka 9.A
koordinátor projektu Vojvoda z Edinburghu, učiteľ anglického jazyka
vzdelanie: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
prvá atestácia
predmety: anglický jazyk, hudobná výchova
telefón: 055/787 34 21
email: ludmilasoltisova@gmail.com
záľuby: spev, šport, cestovanie, umenie
konzultácie: pondelok 13.45 – 14.45 h.

RNDr. Mária Vavrová

expert pre implementáciu projektu IT Akadémia
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
druhá atestácia
predmety: biológia, chémia, informatika
telefón: 055/787 34 24
email: mvmariavavrova@gmail.com
záľuby: knihy, programovanie, štúdium, príroda
konzultácie: štvrtok 14.30 – 15.30 h.

Mgr. Martina Kuľková

vychovávateľka

Ing. Ingrid Ondášová

vychovávateľka
vzdelanie: Technická univerzita v Košiciach, Katolícka univerzita v Ružomberku prvá atestácia
telefón: 055/787 34 21
email: ingridondasova@gkmke.sk
záľuby: moja práca, šport, záhrada, cestovanie, zvieratá, kreatívne tvorenie

 

Mária Počatková

vychovávateľka

Bc. Katarína Šimková

asistent učiteľa

Mgr. Mária Tóthová

vychovávateľka
vzdelanie: Teologická fakulta v Košiciach
predmety: učiteľstvo filozofie a náboženskej výchovy
telefón: 055/787 34 21
email: mariatothova@gkmke.sk
záľuby: práca s deťmi, varenie, pečenie, turistika