Školský vzdelávací program

Milí rodičia!

Ponúkame Vám k nahliadnutiu aktualizované Školské vzdelávacie programy pre 1. a 2. stupeň Základnej školy sv. Košických mučeníkov:

iSkVP_ISCED1_2023

iSkVP_ISCED2_2023