Súhrnná správa z verejného obstarávania 2023

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek s cenami vyššími ako 5000 eur bez DPH  v zmysle § 117 zákona číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Poradové číslo
Predmet zákazky
Hodnota zákazky
Identifikácia úspešného uchádzača
1.
Výmena okien
143 352,61 €
UNI 3, s.r.o., Vranovská 8, Prešov IČO: 45 540 390 Anton Palko, konateľ