Školský poriadok

Vnútorný školský poriadok pre žiakov ako základný interný dokument schválený na pedagogickej rade dňa 24.08.2021 je záväzný pre všetkých žiakov.

Školský poriadok v šk. roku 2021/2022