Školský poriadok

Vnútorný školský poriadok pre žiakov ako základný interný dokument schválený na pedagogickej rade dňa 26.08.2019 je záväzný pre všetkých žiakov školy.

Školský poriadok ZŠ 2019/2020