Školský poriadok

Vnútorný školský poriadok pre žiakov ako základný interný dokument schválený na pedagogickej rade dňa 28.08.2020 je záväzný pre všetkých žiakov.

Školský poriadok ZŠ 2020/2021