Školský poriadok

Vnútorný školský poriadok pre žiakov ako základný interný dokument schválený na pedagogickej rade dňa 31.08.2018 je záväzný pre všetkých žiakov školy.

školský poriadok ZŠ 2018-19