Online výučba

Aktuálne informácie

šk. rok 2021/2022

 

Online výučba

Na online výučbu v prípade potreby využívame platformu Teams.

Základné informácie o používaní Office 365 (konto Microsoft, pošta Outlook, úložisko OneDrive, Microsoft Teams): MicrosoftOffice

Manuál Ako odosielať priradené úlohy cez počítač: PriradenéÚlohyCezPočítač

Manuál Ako odosielať priradené úlohy cez mobilné zariadenie: PriradenéÚlohyCezMobil