Rodičovská rada

Rodičovská rada pri Základnej škole sv. Košických mučeníkov je právnickou organizáciou a dobrovoľným združením rodičov. Rodičovská rada je súčasne prijímateľom 2 % daní.

Obchodné meno alebo názov: Rodičovská rada pri ZŠ sv. Košických mučeníkov
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Čordákova 50, 04023 Košice
Právna forma: nezisková organizácia
Identifikačné číslo (IČO/SID): 35564580

Personálne zloženie členov 

 

predseda Annamária Kočišová
ekonóm Ing. Nikola Matvijová
zapisovateľ Mgr. Mariana Beľanová
delegovaní členovia rodičovskej rady

2021/2022

1.A PaedDr. Mária Grajcárová

1.B PhDr. Miroslava Takáčová

2.A  Bc. Eva Olexová

2.B Ing. Nikola Matvijová

3.A Zuzana Rychnavská

3.B Janka Tóthová

3.C Annamária Kočišová

4.A Mgr. Lucia Šoltésová

4.B Ing. Norbert Šoltés

5.A Janka Šimková

5.B Miriam Valková

6.A Marta Woloszynová

6. B Michaela Gažiová

7.A Mgr. Valéria Kissová

7.B Jozef Chovanec

8.A Slávka Hnátová

9. A Gabriela Dimitrová

9.B Mgr. Mariana Beľanová                                                              

Rodičovská rada sa riadi platným štatútom a legislatívou.

Stanovy RR pri ZŠ

Zápisnice zo zasadnutí Rodičovskej rady pri ZŠ sv. Košických mučeníkov sú dostupné k nahliadnutiu.

Ak chcete zanechať odkaz Rodičovskej rade pri ZŠ sv. Košických mučeníkov napíšte krátky email na: annamaria.kocisova24@gmail.com alebo zavolajte na tel. číslo 055/787 34 25. Tešíme sa na prípadné stretnutie.