Čordáčik

Časopis ČORDÁČIK začal písať svoju históriu v školskom roku 2006/2007. Odvtedy prešlo už viac než 10 rokov. Boli roky, keď redakcia vydala iba 1 číslo, ale od školského roka 2016/2017 sa nám podarí vydať niekedy aj 3 čísla. Postupne, ako sa  menili žiaci v redakčnej rade, tak sa menil aj náš časopis. A keďže sme chceli vedieť, či sa nám darí napredovať, rozhodli sme sa ukázať aj za bránami našej školy. V školskom roku 2009/2010 sme sa prvýkrát zúčastnili súťaže časopisov základných škôl mesta Košíc, ktorú organizuje Centrum voľného času Domino. Vtedy niesla názov O skleného motýľa. A hneď sme si odniesli 2. miesto!

 

Foto: archív Čordáčika (originál diplomu sa stratil pri úpravách priestorov školy)

Už o rok neskôr sme na tej istej súťaži obsadili 1. miesto.

 

Foto: archív Čordáčika (originál diplomu sa stratil pri úpravách priestorov školy)

 

Na ďalší úspech sme si museli počkať 5 rokov.  Sklený motýľ sa zmenil na Skleneného Centruška a my sme si v školskom roku 2016/2017 odniesli z tejto súťaže 3. miesto. V tom istom roku sme sa zúčastnili aj ďalšej súťaže školských časopisov pod názvom PEROHRYZ a umiestnili sme sa na 2. mieste. A odvtedy zbiera náš ČORDÁČIK úspechy každý rok 🙂

Tu je prehľad našich doterajších úspechov:

2009/2010 –  2. miesto v súťaži O skleného motýľa (školy Košického kraja)

2010/2011 –  1. miesto v súťaži O skleného motýľa (školy Košického kraja)

… nasledovala dlhšia prestávka 🙂

2016/2017 –  3. miesto v súťaži O skleneného Centruška (školy Košického kraja)

2016/2017 –  2. miesto v súťaži  PEROHRYZ (školy Košického a Prešovského kraja)

2017/2018 –  2. miesto v súťaži O skleneného Centruška (školy Košického kraja)

2017/2018 –  1. miesto v súťaži PEROHRYZ (školy Košického a Prešovského kraja)

2018/2019 –  špeciálna cena „Nápad roka“ v súťaži Podtatranský školák (školy Košického a Prešovského kraja)

2018/2019 –  Čestné uznanie v celoslovenskej súťaži Pro Slavis 2018

2018/2019 –  2. miesto v súťaži PEROHRYZ (školy Košického a Prešovského kraja)

2019/2020špeciálna cena „Titulka roka“ v súťaži Podtatranský školák (školy Košického a Prešovského kraja)

Vzhľadom k tomu, že začiatkom roka 2020, kedy zvyčajne prebiehajú súťaže školských časopisov, vypukla pandémia CODID-19, sme sa nezapojili do žiadnej súťaže. Veríme, že sa čoskoro situácia zmení. Aj napriek tomu naďalej vychádzajú z rúk našich redaktorov nové čísla plné zaujímavých článkov.

 

Možno si poviete, prečo sa chválime… Určite pre nás nie je prioritou to, aby sme vyhrali. Robíme to predovšetkým  preto, že talenty, ktoré sme dostali od Boha, nezakopávame do zeme. Učíme sa aj na chybách (nemyslím len tie, ktoré si nevšimneme pri kontrole a objavíme ich, keď už držíme vytlačené číslo v rukách.  🙂 Kým vznikne nový časopis, uplynie veľa týždňov. Nie je to práca jednoduchá a vyžaduje si obety. A táto mravčia práca si zaslúži, aby bola ocenená. Prináša to povzbudenie a radosť, že naše nápady sú dobré a námaha nebola zbytočná.  🙂

Doteraz náš časopis vychádzal iba v tlačenej podobe. Radi by sme do budúcnosti postupne zverejnili aj jeho elektronickú verziu pre tých, ktorým sa „neušlo“ papierové vydanie. Vždy sa však oplatí kúpiť si ho v tlačenej podobe, keďže sa snažíme, aby ste si v ňom našli nejaký darček, či súťažný kupón na vystrihnutie (jeho originalitu potvrdzuje vždy pečiatka školy a osobný podpis pani riaditeľky). Veríme, že nám naďalej zachováte priazeň a budete rozširovať rady našich verných čitateľov.

NOVINKA! 

Mali sme tú česť, že sme sa stali prvou redakčnou radou, ktorá sa predstavuje v úplne novom projekte pod názvom Školský časopis.  Je projektom Občianskeho združenia ÚLET, ktoré sa od roku 2005 venuje aktivitám pre deti a mládež v oblasti literatúry a žurnalistiky.

Na ich webe čítame: „Cieľom projektu je rozvíjať tvorivosť a kreativitu žiakov základných škôl, umožniť im vyjadriť svoj názor na otázky školského i spoločenského života. Naším cieľom je podporovať mediálnu gramotnosť, ktorú považujeme za jednu z kľúčových kompetencií 21. storočia a prepájať školské zručnosti a vedomosti s reálnym životom formou zážitku a stretnutia so skutočným svetom médií, ktorý každodenne ovplyvňuje život mladých ľudí v ich myslení, usporiadaní hodnôt a konaní.“

Viac informácií nájdete na skolskycasopis.sk.

 

A naspäť k Čordáčiku 🙂

Toto sú všetky doteraz vydané čísla. Žiaľ, nezachovali sa 3 čísla z prvých troch rokov. Preto chceme osloviť našich žiakov – absolventov, ktorí (celkom náhodou) zavítajú na našu stránku, prípadne ich súrodencov, ktorí ešte na našej škole študujú. 🙂 Ak by sa náhodou ešte našlo u Vás doma 1. číslo z rokov 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009, budeme veľmi radi, ak nám ho poskytneme, aby sme si z neho urobili kópiu. 🙂

 

Za redakčný tím pani učiteľka Lucia Palková.