Čordáčik

Časopis ČORDÁČIK začal písať svoju históriu v školskom roku 2006/2007.  Postupne, ako sa  menili žiaci v redakčnej rade, tak sa menil aj náš časopis. A keďže sme chceli vedieť, či sa nám darí napredovať, rozhodli sme sa ukázať aj za bránami našej školy. V školskom roku 2009/2010 sme sa prvýkrát zúčastnili súťaže časopisov základných škôl mesta Košíc. A odvtedy zbiera náš ČORDÁČIK úspechy (takmer) každý rok 🙂

2009/2010 –  2. miesto v súťaži O skleného motýľa (školy Košického kraja)

2010/2011 –  1. miesto v súťaži O skleného motýľa (školy Košického kraja)

… nasledovala dlhšia prestávka …

2016/2017 –  3. miesto v súťaži O skleneného Centruška (školy Košického kraja)

2016/2017 –  2. miesto v súťaži  PEROHRYZ (školy Košického a Prešovského kraja)

2017/2018 –  2. miesto v súťaži O skleneného Centruška (školy Košického kraja)

2017/2018 –  1. miesto v súťaži PEROHRYZ (školy Košického a Prešovského kraja)

2018/2019 –  špeciálna cena “Nápad roka” v súťaži Podtatranský školák (školy Košického a Prešovského kraja)

2018/2019 –  Čestné uznanie v celoslovenskej súťaži Pro Slavis 2018

2018/2019 –  2. miesto v súťaži PEROHRYZ (školy Košického a Prešovského kraja)

2019/2020špeciálna cena “Titulka roka” v súťaži Podtatranský školák (školy Košického a Prešovského kraja)

NOVINKA!

Toto sú všetky doteraz vydané čísla. Žiaľ, nezachovali sa 3 čísla z prvých troch rokov. Preto chceme osloviť našich žiakov – absolventov, ktorí (celkom náhodou) zavítajú na našu stránku, prípadne ich súrodencov, ktorí ešte na našej škole študujú. Ak by sa náhodou ešte našlo u Vás doma 1. číslo z rokov 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009, budeme veľmi radi, ak nám ho poskytneme, aby sme si z neho urobili kópiu. Náš časopis vychádzal od začiatku iba v tlačenej podobe. Vzhľadom k pandemickej situácii, ktorej čelíme od roku 2020, ho už ponúkame aj v online podobe. Veríme, že nám naďalej zachováte priazeň a budete rozširovať rady našich verných čitateľov. Všetky archívne čísla dáme v najbližšej dobe do ONLINE verzie. Kliknite si na obrázok a pozrite si, o čom sme písali.

 

Sme radi, že našimi prispievateľmi sú tí, ktorí svoje talenty od Boha, “nezakopávajú do zeme”.  Kým vznikne nový časopis, uplynie veľa týždňov.  Nie je to práca jednoduchá a vyžaduje si obety.  A táto mravčia práca si zaslúži, aby bola ocenená. Prináša to povzbudenie a radosť, že naše nápady sú dobré a námaha nebola zbytočná.  🙂

(skoro) NOVINKA! 

Mali sme tú česť, že sme sa stali prvou redakčnou radou, ktorá sa predstavila v  “Školskom časopise”.  Je to projekt Občianskeho združenia ÚLET, ktoré sa od roku 2005 venuje aktivitám pre deti a mládež v oblasti literatúry a žurnalistiky. Na ich webe čítame: “Cieľom projektu je rozvíjať tvorivosť a kreativitu žiakov základných škôl, umožniť im vyjadriť svoj názor na otázky školského i spoločenského života. Naším cieľom je podporovať mediálnu gramotnosť, ktorú považujeme za jednu z kľúčových kompetencií 21. storočia a prepájať školské zručnosti a vedomosti s reálnym životom formou zážitku a stretnutia so skutočným svetom médií, ktorý každodenne ovplyvňuje život mladých ľudí v ich myslení, usporiadaní hodnôt a konaní.”  Viac informácií nájdete na skolskycasopis.sk.

 

Za redakčný tím pani učiteľka Lucia Palková.