Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022  je povinnou dokumentáciou, ktorú vedieme v zmysle platnej legislatívy. Obsahuje povinne špecifikované časti za uplynulý školský rok. Elektronická verzia aktuálnej správy je k dispozícii na tomto odkaze:

Sprava o výchovno-vzdelávacej činnosti 2023

 

Archív Správ o výchovno-vzdelávacej činnosti:

Sprava o výchovno-vzdelávacej činnosti 2022

Sprava o výchovno-vzdelávacej činnosti 2021

Sprava o výchovno-vzdelávacej činnosti 2020

Sprava o výchovno-vzdelávacej činnosti 2019