Duchovné horizonty

Základná škola  sv. Košických mučeníkov je otvorené všetkým žiakom, študentom, veriacim i neveriacim. Ponúkame priestor všetkým, ktorí majú záujem o vzdelanie a rešpektujú ducha katolíckej výchovy. Boli by sme radi, keby bola naša škola moderná i tradičná. Moderné v prístupe, v organizácii práce, otvorené poznatkom vedy, v kreativite, v empatii. Tradičné v hlbokom pohľade na svet a život, na rodinu, s dôrazom na slušnosť, charakter a zásadovosť. ZŠ sv. Košických mučeníkov je katolíckou školou Košickej arcidiecézy spadajúcou pod farnosť Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP v Košiciach.

Pravidelné duchovné aktivity

sv. omše v kaplnke adorácie v kaplnke sv. spoveď
Pondelok 10.00-12.00
Utorok 11.00-12-00
Streda
Štvrtok 7.15 h. (posledný štvrtok v mesiaci) 8.00 – 10.00 h. (posledný štvrtok v mesiaci) 8.00-10.00
Piatok 7.15 h. dohoda

Ak je prikázaný sviatok v pracovný deň, sv. omša je o 8.30 h. v Kostole Božieho milosrdenstva.

Nepravidelné duchovné aktivity

  • duchovné obnovy spojené s teambuildingom
  • rorátne sv. omše v advente spojené s raňajkami po sv. omši
  • adventné besedy
  • pôstne aktivity

Duchovný správca školy

Mgr. Ján Kocúrko

Rozpis modlitieb za školy v školskom roku 2020/2021

Dátum (od – do): Názov školy, školského zariadenia
7.9.2020 – 13.9.2020 Spojená škola sv. Košických mučeníkov Košice
14.9.2020 – 20.9.2020 Materská škola Kráľovnej Pokoja Prešov
21.9.2020 – 27.9.2020 Cirkevná základná škola sv. Michala Michalovce
28.9.2020 – 4.10.2020 Cirkevná základná škola sv. Michala Kendice
5.10.2020 – 11.10.2020 Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Faustíny Bardejov – Dlhá Lúka
12.10.2020 – 18.10.2020 Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
19.10.2020 – 25.10.2020 Cirkevná základná škola sv. Demetra Ražňany
26.10.2020 – 1.11.2020 Všetky školy a školské zariadenia Košickej arcidiecézy
2.11.2020 – 8.11.2020 Cirkevná základná škola sv. Jána Pavla II. Hencovce
9.11.2020 – 15.11.2020 Cirkevná základná škola sv. Martina Radatice
16.11.2020 – 22.11.2020 Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety Košice
23.11.2020 – 29.11.2020 Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa Sabinov
30.11.2020 – 6.12.2020 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša Prešov
7.12.2020 – 13.12.2020 Cirkevná materská škola sv. Márie Goretti Snina
14.12.2020 – 20.12.2020 Základná škola s MŠ sv. Marka Križina Košice – Krásna
21.12.2020 – 10.1.2021 Všetky školy a školské zariadenia Košickej arcidiecézy
11.1.2021 – 17.1.2021 Základná škola sv. Cyrila a Metoda Košice
18.1.2021 – 24.1.2021 Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Košice
25.1.2021 – 31.1.2021 Cirkevná spojená škola Bardejov
1.2.2021 – 7.2.2021 Materská škola sv. Márie Goretti Fintice
8.2.2021 – 14.2.2021 Cirkevná materská škola sv. Terezky Michalovce
15.2.2021 – 21.2.2021 Cirkevná spojená škola Vranov nad Topľou
22.2.2021 – 28.2.2021 Všetky školy a školské zariadenia Košickej arcidiecézy
1.3.2021 – 7.3.2021 CZUŠ sv. Mikuláša Prešov
8.3.2021 – 14.3.2021 Gymnázium sv. Moniky Prešov
15.3.2021 – 21.3.2021 Cirkevná spojená škola Humenné
22.3.2021 – 28.3.2021 Centrum voľného času sv. Jána Pavla II. Prešov
29.3.2021 – 11.4.2021 Všetky školy a školské zariadenia Košickej arcidiecézy
12.4.2021 – 18.4.2021 SZŠ Milosrdného Samaritána Svidník
19.4.2021 – 25.4.2021 Cirkevná materská škola sv. Bernadety Košice
26.4.2021 – 2.5.2021 Základná škola s MŠ bl. Zefyrína Bardejov
3.5.2021 – 9.5.2021 Cirkevná spojená škola Moldava nad Bodvou
10.5.2021 – 16.5.2021 Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy Košice
17.5.2021 – 23.5.2021 Cirkevná spojená škola Snina
24.5.2021 – 30.5.2021 Cirkevná základná škola s MŠ sv. Gorazda Prešov
31.5.2021 – 6.6.2021 Cirkevné centrum voľného času Snina
7.6.2021 – 13.6.2021 Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou
14.6.2021 – 20.6.2021 Cirkevná materská škola sv. Jakuba Veľký Šariš
21.6.2021 – 27.6.2021 Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla Stropkov

Patrónmi školy a školskej kaplnky sú sv. košickí mučeníci

Medzi troch košických mučeníkov patrí Marek Križin, Melichar Grodziecki a Štefan Pongrácz.

Marek Križin pochádzal z Chorvátska, z mesta Križevac. Narodil sa roku 1589 v šľachtickej a veľmi zbožnej rodine.
Študoval vo Viedni, v Štajerskom Hradci a v Ríme. Za kňaza bol vysvätený v roku 1615. Ostrihomský arcibiskup a uhorský prímas Peter Pázmáň, ktorý sídlil v Trnave si ho povolal do svojho biskupstva. Marek Križin sa stal učiteľom a riaditeľom kapitulských škôl v Trnave. Po čase ho arcibiskup povýšil na kanonika ostrihomskej kapituly a svojho radcu. Do správy mu zveril majetok opátstva v Krásnej nad Hornádom pri Košiciach, ktoré patrilo ostrihomskej kapitule. Marek Križin teda zvykol cestovať do okolia Košíc, kde sa staral o nielen o majetok, ale aj o duchovné potreby ľudu. V tom čase sa veľmi šíril kalvinizmus. Katolíkov utláčali, Marek ich teda povzbudzoval, aby vytrvali. Z Krásnej musel kvôli úradným záležitostiam dochádzať aj do Košíc. Tam sa zoznámil s jezuitmi Melicharom Grodzieckim a Štefanom Pongráczom.

Melichar Grodziecki sa narodil okolo roku 1584 v poľskom Tešíne v Sliezsku. Pochádzal zo šľachtickej rodiny, bol
vnukom tešínskeho kastelána Mateja. Otec sa volal Henrich. Ich rodina mala majetky v dedine Grodziec (medzi Bialou a Tešínom). V roku 1603 Melichar vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Noviciát absolvoval v Brne. V tom istom čase tam bol v noviciáte aj Štefan Pongrácz. V roku 1605 zložil Melichar prvé sľuby. Predstavení ho poslali do Prahy do kolégia sv. Klementa, kde ďalej študoval. V roku 1614 bol vysvätený za kňaza. Aj ako kňaz zostal v kolégiu a dostal do správy dom chudobných, kam prijímali nemajetných študentov. Popritom sa duchovne staral aj o obec Kopaniny, kde boli majetky pražského kolégia. Koncom roka 1618 ho poslali predstavení do Košíc, aby sa staral o slovenských a nemeckých veriacich.

Štefan Pongrácz pochádzal tiež zo šľachtickej rodiny. Narodil sa asi v roku 1583 v Sedmohradsku, v meste Alvinc
(pri Alba Julia). Študoval na gymnáziu v Koložvári (Cluj v Rumunsku). Od malička bol nábožným a hĺbavým. Keď však rodičom oznámil svoje rozhodnutie stať sa rehoľníkom, dostal sa s nimi do sporu. Rodičia ho odhovárali, vykresľovali mu život v reholi v najčernejších farbách a svetský život ako bezstarostný a šťastný. Štefan sa nedal odradiť. Rodičia mu nakoniec nechali slobodu a v roku 1602 mohol vstúpiť do noviciátu jezuitov v Brne. O dva roky zložil prvé sľuby. Ako rehoľník účinkoval najprv v Prahe. V roku 1607 ho poslali do Ľubľany a o rok na to do Klagenfurtu. Tam vyučoval rétoriku a literatúru. V roku 1611 ho preložili do Štajerského Hradca. Tam si dokončil teologické štúdiá a v roku 1613 bol vysvätený za kňaza. Ako kňaz účinkoval v Humennom na Katolíckom gymnáziu. V roku 1616 sa stal riaditeľom. Okrem toho bol aj pastoračne činný. Kázal, vyučoval, vysvetľoval. Vojenský veliteľ mesta Košice Andrej Dóczy požiadal predstavených jezuitskej rehole, aby Štefana uvoľnili pre službu v Košiciach. Predstavení vyhoveli a Štefan v roku 1618 prišiel do Košíc.

Za blahoslavených ich vyhlásil pápež sv. Pius X. v roku 1905 v chráme sv. Petra v Ríme. Za svätých ich vyhlásil pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1995 v Košiciach.