Duchovné horizonty

Základná škola  sv. Košických mučeníkov je otvorené všetkým žiakom, študentom, veriacim i neveriacim. Ponúkame priestor všetkým, ktorí majú záujem o vzdelanie a rešpektujú ducha katolíckej výchovy. Boli by sme radi, keby bola naša škola moderná i tradičná. Moderné v prístupe, v organizácii práce, otvorené poznatkom vedy, v kreativite, v empatii. Tradičné v hlbokom pohľade na svet a život, na rodinu, s dôrazom na slušnosť, charakter a zásadovosť. ZŠ sv. Košických mučeníkov je katolíckou školou Košickej arcidiecézy spadajúcou pod farnosť Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP v Košiciach.

Pravidelné duchovné aktivity

sv. omše v kaplnke adorácie v kaplnke sv. spoveď
Pondelok 10.00-12.00
Utorok 11.00-12-00
Streda
Štvrtok 7.15 h. (posledný štvrtok v mesiaci) 8.00 – 10.00 h. (posledný štvrtok v mesiaci) 8.00-10.00
Piatok 7.15 h. dohoda

Ak je prikázaný sviatok v pracovný deň, sv. omša je o 8.30 h. v Kostole Božieho milosrdenstva.

Nepravidelné duchovné aktivity

  • duchovné obnovy spojené s teambuildingom
  • rorátne sv. omše v advente spojené s raňajkami po sv. omši
  • adventné besedy
  • pôstne aktivity

Duchovný správca školy

Mgr. Ján Kocúrko

Rozpis modlitieb za školy v školskom roku 2018/2019

Dátum (od – do): Názov školy, školského zariadenia
10.9.2018 – 16.9.2018 Základná škola s MŠ sv. Marka Križina Košice – Krásna
17.9.2018 – 23.9.2018 Materská škola Kráľovnej Pokoja Prešov
24.9.2018 – 30.9.2018 Cirkevná základná škola sv. Michala Kendice
1.10.2018 – 7.10.2018 CZUŠ sv. Mikuláša Prešov
8.10.2018 – 14.10.2018 Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Faustíny Bardejov – Dlhá Lúka
15.10.2018 – 21.10.2018 Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
22.10.2018 – 28.10.2018 Cirkevná základná škola sv. Demetra Ražňany
29.10.2018 – 4.11.2018 Všetky školy a školské zariadenia Košickej arcidiecézy
5.11.2018 – 11.11.2018 Cirkevná základná škola sv. Jána Pavla II. Hencovce
12.11.2018 – 18.11.2018 Cirkevná základná škola sv. Martina Radatice
19.11.2018 – 25.11.2018 Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety Košice
26.11.2018 – 2.12.2018 Cirkevná základná škola sv. Egídia Bardejov
3.12.2018 – 9.12.2018 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša Prešov
10.12.2018 – 16.12.2018 Cirkevná materská škola sv. Márie Goretti Snina
17.12.2018 – 23.12.2018 Cirkevná základná škola sv. Michala Michalovce
24.12.2018 – 6.1.2019 Všetky školy a školské zariadenia Košickej arcidiecézy
7.1.2019 – 13.1.2019 ZŠ s MŠ sv. Košických mučeníkov Košice
14.1.2019 – 20.1.2019 Základná škola sv. Cyrila a Metoda Košice
21.1.2019 – 27.1.2019 Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Košice
28.1.2019 – 3.2.2019 Gymnázium a CZUŠ sv. Jána Bosca Bardejov
4.2.2019 – 10.2.2019 Materská škola sv. Márie Goretti Fintice
11.2.2019 – 17.2.2019 Cirkevná materská škola sv. Terezky Michalovce
18.2.2019 – 24.2.2019 Všetky školy a školské zariadenia Košickej arcidiecézy
25.2.2019 – 3.3.2019 Premonštrátske gymnázium Košice
4.3.2019 – 10.3.2019 Cirkevná spojená škola Vranov nad Topľou
11.3.2019 – 17.3.2019 Gymnázium sv. Moniky Prešov
18.3.2019 – 24.3.2019 Cirkevná materská škola sv. Terézie z Lisieux Humenné
25.3.2019 – 31.3.2019 Gymnázium sv. Košických mučeníkov Košice
1.4.2019 – 7.4.2019 SZŠ Milosrdného Samaritána Svidník
8.4.2019 – 14.4.2019 Cirkevná materská škola sv. Bernadety Košice
15.4.2019 – 21.4.2019 Centrum voľného času sv. Jána Pavla II. Prešov
22.4.2019 – 28.4.2019 Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa Sabinov
29.4.2019 – 5.5.2019 Základná škola s MŠ bl. Zefyrína Bardejov
6.5.2019 – 12.5.2019 Cirkevná spojená škola Moldava nad Bodvou
13.5.2019 – 19.5.2019 Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy Košice
20.5.2019 – 26.5.2019 Cirkevná spojená škola Snina
27.5.2019 – 2.6.2019 Cirkevná základná škola s MŠ sv. Gorazda Prešov
3.6.2019 – 9.6.2019 Cirkevné centrum voľného času Snina
10.6.2019 – 16.6.2019 Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou
17.6.2019 – 23.6.2019 Cirkevná materská škola sv. Jakuba Veľký Šariš
24.6.2019 – 30.6.2019 Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla Stropkov

Patrónmi školy a školskej kaplnky sú sv. košickí mučeníci

Medzi troch košických mučeníkov patrí Marek Križin, Melichar Grodziecki a Štefan Pongrácz.

Marek Križin pochádzal z Chorvátska, z mesta Križevac. Narodil sa roku 1589 v šľachtickej a veľmi zbožnej rodine.
Študoval vo Viedni, v Štajerskom Hradci a v Ríme. Za kňaza bol vysvätený v roku 1615. Ostrihomský arcibiskup a uhorský prímas Peter Pázmáň, ktorý sídlil v Trnave si ho povolal do svojho biskupstva. Marek Križin sa stal učiteľom a riaditeľom kapitulských škôl v Trnave. Po čase ho arcibiskup povýšil na kanonika ostrihomskej kapituly a svojho radcu. Do správy mu zveril majetok opátstva v Krásnej nad Hornádom pri Košiciach, ktoré patrilo ostrihomskej kapitule. Marek Križin teda zvykol cestovať do okolia Košíc, kde sa staral o nielen o majetok, ale aj o duchovné potreby ľudu. V tom čase sa veľmi šíril kalvinizmus. Katolíkov utláčali, Marek ich teda povzbudzoval, aby vytrvali. Z Krásnej musel kvôli úradným záležitostiam dochádzať aj do Košíc. Tam sa zoznámil s jezuitmi Melicharom Grodzieckim a Štefanom Pongráczom.

Melichar Grodziecki sa narodil okolo roku 1584 v poľskom Tešíne v Sliezsku. Pochádzal zo šľachtickej rodiny, bol
vnukom tešínskeho kastelána Mateja. Otec sa volal Henrich. Ich rodina mala majetky v dedine Grodziec (medzi Bialou a Tešínom). V roku 1603 Melichar vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Noviciát absolvoval v Brne. V tom istom čase tam bol v noviciáte aj Štefan Pongrácz. V roku 1605 zložil Melichar prvé sľuby. Predstavení ho poslali do Prahy do kolégia sv. Klementa, kde ďalej študoval. V roku 1614 bol vysvätený za kňaza. Aj ako kňaz zostal v kolégiu a dostal do správy dom chudobných, kam prijímali nemajetných študentov. Popritom sa duchovne staral aj o obec Kopaniny, kde boli majetky pražského kolégia. Koncom roka 1618 ho poslali predstavení do Košíc, aby sa staral o slovenských a nemeckých veriacich.

Štefan Pongrácz pochádzal tiež zo šľachtickej rodiny. Narodil sa asi v roku 1583 v Sedmohradsku, v meste Alvinc
(pri Alba Julia). Študoval na gymnáziu v Koložvári (Cluj v Rumunsku). Od malička bol nábožným a hĺbavým. Keď však rodičom oznámil svoje rozhodnutie stať sa rehoľníkom, dostal sa s nimi do sporu. Rodičia ho odhovárali, vykresľovali mu život v reholi v najčernejších farbách a svetský život ako bezstarostný a šťastný. Štefan sa nedal odradiť. Rodičia mu nakoniec nechali slobodu a v roku 1602 mohol vstúpiť do noviciátu jezuitov v Brne. O dva roky zložil prvé sľuby. Ako rehoľník účinkoval najprv v Prahe. V roku 1607 ho poslali do Ľubľany a o rok na to do Klagenfurtu. Tam vyučoval rétoriku a literatúru. V roku 1611 ho preložili do Štajerského Hradca. Tam si dokončil teologické štúdiá a v roku 1613 bol vysvätený za kňaza. Ako kňaz účinkoval v Humennom na Katolíckom gymnáziu. V roku 1616 sa stal riaditeľom. Okrem toho bol aj pastoračne činný. Kázal, vyučoval, vysvetľoval. Vojenský veliteľ mesta Košice Andrej Dóczy požiadal predstavených jezuitskej rehole, aby Štefana uvoľnili pre službu v Košiciach. Predstavení vyhoveli a Štefan v roku 1618 prišiel do Košíc.

Za blahoslavených ich vyhlásil pápež sv. Pius X. v roku 1905 v chráme sv. Petra v Ríme. Za svätých ich vyhlásil pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1995 v Košiciach.