Online materiály

Milí žiaci!

Na týchto odkazoch nájdete online materiály k predmetom využívajúcim informačno-komunikačné technológie na vyučovacích hodinách.

Predmet/vyučujúci

Informatika, vyučujúci: RNDr. Mária Vavrová (5.-6.roč.), Mgr. Milan Hovanec (7.-9.roč.)