Online materiály

Milí žiaci!

Na týchto odkazoch nájdete online materiály pre 5. až 9. ročník k predmetom využívajúcim informačno-komunikačné technológie na vyučovacích hodinách.

Predmet/vyučujúci

Informatika, vyučujúci: Mgr. Karolína Kotorová, Ing.  Zdena Weagová,  Mgr. Milan Hovanec