Online materiály

Milí žiaci!

Na týchto odkazoch nájdete online materiály pre 5. až 9. ročník k predmetom využívajúcim informačno-komunikačné technológie na vyučovacích hodinách.

Predmet/vyučujúci

Informatika, vyučujúci: Mgr. Milan Hovanec, Mgr. Nikola Lacková, RNDr. Mária Vavrová

Školský digitálny koordinátor: Ing. Lucia Palková

link pre 3.B: formular