Online materiály

Milí žiaci!

Na týchto odkazoch nájdete online materiály pre 5. až 9. ročník k predmetom využívajúcim informačno-komunikačné technológie na vyučovacích hodinách.

Predmet/vyučujúci

Informatika, vyučujúci: Mgr. Milan Hovanec, Mgr. Nikola Lacková, RNDr. Mária Vavrová

 

Školský digitálny koordinátor: Ing. Lucia Palková

Zaujímavé tipy od ŠDK na hodiny:

Angličtina:

Zahraj si TETRIS s AI

Staň sa znalcom umeleckých diel

Rieš tajničky z rôznych oblastí

Hudobná výchova:

Maľovaná hudba

Zhudobni svoju maľbu 🙂

Blob OPERA – v opere 🙂

Zahraj si Ódu na radosť – na violončele

MIZOU je skvelý nástroj na precvičenie tak cudzieho jazyka ako aj rôznych iných oblastí (GEO, MAT, HUV …). Jedna zo zaujímavých aplikácii je vhodná na hodinu hudobnej výchovy. Vyzvite študentov zábavnými kvízmi o hudobných faktoch a histórii. Učitelia môžu použiť tohto chatbota na posilnenie vedomostí a podporu výskumných zručností:  Čo vieš o hudobných dielach?
Aplikácia je zdarma, je ale potrebné sa registrovať, napr. cez google konto.