Čaká nás v ŠKD

MESIAC NÁZOV ČINNOSTI ZODPOVEDNÁ

SEPTEMBER

Spoznaj okolie školy – vychádzka všetky vychovávateľky

Erb pre ŠKD – celoklubová súťaž všetkých klubov

Mgr. Martina Kuľková
OKTÓBER Ruženec – modlitba ruženca v kaplnke všetky vychovávateľky
Deň starých rodičov všetky vychovávateľky
Pozdrav seniorom do vybraného Domova dôchodcov Ing. Ingrid Ondášová
NOVEMBER Človeče, nehnevaj sa – TURNAJ ŠKD Mgr. Zdena Weagová
Návšteva cintorína – modlitba pri kríži všetky vychovávateľky
DECEMBER Vianočné tvorenie všetky vychovávateľky
Guľovačka medzi klubmi a kreatívne výtvory zo snehu všetky vychovávateľky
JANUÁR Prezenty na DOD a zápis prvákov všetky vychovávateľky
Cvičme v rytme hudby Mgr. Zdena Weagová
FEBRUÁR Fašiangová zábava + karneval/ Fašiangové pečenie všetky vychovávateľky
Valentínska pošta medzi oddeleniami ŠKD všetky vychovávateľky
MAREC Planetárium – návšteva planetária (CVČ Domino) Mgr. Mária Tóthová
Sadím, sadíš, sadíme – pestovanie zeleniny a byliniek Mária Počatková
Marec – mesiac knihy  všetky vychovávateľky
APRÍL Deň Zeme Ing. Ingrid Ondášová
Spievankovo – spieva celé ŠKD Mária Počatková
MÁJ Letecký deň (papierové lietadlá) všetky vychovávateľky
Poznaj svoje mesto/sídlisko (exkurzia po meste/sídlisku spojená so zmrzlinou) všetky vychovávateľky
JÚN MDD – Zabav sa s úsmevom všetky vychovávateľky
4. Piknik v ŠKD Mgr. Mária Tóthová, Mgr. Martina Kuľková
Rozlúčka so školským klubom v školskom roku 2023/2024 všetky vychovávateľky