Tlačivá

Doklady potrebné pri prestupe žiaka na našu školu:

  • Žiadosť o prestup: ziadostPrestup
  • Žiadosť rodiča o prijatie
  • Kópia posledného vysvedčenia
  • Kópia rodného listu
  • V prípade, že žiak má individuálne výchovno-vzdelávacie potreby – kópiu aktuálnej správy zo špec.-ped. alebo psychologického vyšetrenia

Doklady a informácie pre rodiča: