Zavítali k nám predškoláci

Dňa 24. februára 2020, zavítali do našich prváckych tried na otvorenú hodinu budúci prváci z materskej školy. Na hodine sme kamarátom zo škôlky  hravou formou ukázali, čo sa učíme v škole, ako sme sa zoznamovali s písmenkami, až sme sa naučili čítať a  písať slová a vety. Samozrejme každý predškolák si to mal možnosť vyskúšať tiež a ukázať aký je šikovný. Deti boli odvážne, hravé, nehanbili sa a v prostredí našej školy sa cítili uvoľnene a dobre. Čas strávený v spoločnosti veľkých kamarátov sa rýchlo míňal a škôlkari sa museli rozlúčiť a vrátiť sa do škôlky, kde ich čakal chutný obed a poobedňajší odpočinok. Určite každý z nich zaspával plný nových zážitkov a skúseností.

 

Tešíme sa na Vás,  milí budúci prváci!

Album

Spracovala: Mgr. Gabriela Sopková

Foto: vyučujúce 1. A, 1.B. 1.C