Medzinárodný deň materinského jazyka na 2. stupni ZŠ

V spolupráci s p. knihovníčkou Knižnice pre mládež mesta Košice si ho pripomenuli aj žiaci 8. a 9. ročníka, a to témou Jazyky sveta a ich ohrozenie. Nerozvíjali len svoje čitateľské zručnosti, ale vo voľnej debate verbalizovali svoje postrehy či skúsenosti.

Zhodli sme sa, že materinský jazyk má v živote človeka dôležité miesto a že máme dbať o to, aby sa slovenčina nestala ohrozeným jazykom.

Spracovala: Mgr. Martina Molnárová