Zmena termínu a forma zápisu!

Vážení rodičia,

na základe opatrení vydaných Ministerstvom školstva zo dňa 24.03.2020 sa zápis predškolákov do 1. ročníka uskutoční v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.

Na základe týchto skutočností pripravujeme pre Vás online dotazník k zápisu a informácie súvisiace s formou zápisu.

O všetkých zmenách vás budeme včas informovať na stránke školy.