Škola inak – tretí ročník

ŠKOLA INAK

Nie je škola a nie sú ani prázdniny. Žiaci, rodičia a učitelia sa ocitli v netradičnej situácii. Hovoríme tomu homeschooling alebo domáce vzdelávanie.

Síce to nevyzeralo na prvý pohľad radostne, ale chopili sme sa tejto situácie výborne a pustili sme sa do práce. Zmobilizovali sme sily a spoločne sme vytvorili denník domácej školy.

Žiaci 3. ročníka pristúpili k svojim povinnostiam zodpovedne. Tvorivo a kreatívne vyrábajú jarné a veľkonočné ozdoby, dekorácie. Pomáhajú rodičom v kuchyni pri príprave jedál alebo pri domácich prácach, čím si obohacujú praktické zručnosti do života. Za počítačom tvoria veľkonočné pohľadnice, píšu a spracovávajú projekty zo živočíchov a desiatového boxu v angličtine. Aby rozhýbali aj svoje kosti chodievajú vonku na čerstvý vzduch alebo si zacvičia doma. Viacerí si ušili aj vlastné rúška pomocou rád a spolupráce rodičov. Vo voľnom čase si čítajú obľúbené knižky, ktoré si zapisujú do svojho čitateľského denníka. Hravo zvládajú aj úlohy z matematiky a slovenského jazyka.

Veríme, že takto šikovní a kreatívne zruční budú aj naďalej a obohatíme ešte viac našu fotogalériu.

Spracovala: Mgr. Jozefína Rohaľová