Vyučovanie online

Každý týždeň sa so žiakmi a študentami stretávame na online hodinách cez aplikáciu Webex. Pracujeme s učebnicou a pracovným zošitom, ale aj s online časopisom a videami.  Je to iné štúdium a vyučovanie, ale má svoje čaro a zažívame pri ňom veľa humorných situácií.