Letná akadémia – 2.týždeň – “Týždeň malého bádateľa”

Týždeň malého bádateľa sa niesol v znamení “bádania”  z oblasti botaniky a zoológie.

V pondelok  po zoznamovacích hrách, dokument  “Vlčie hory”, vniesol deti do sveta prírody.
Utorok patril zoológii. Navštívili sme jazdiareň, kde si deti  vyskúšali jazdu na koni a oboznámili sa so starostlivosťou o tieto zvieratá. Následne po príchode do školy relaxovali pri pútavej prezentácií o zvieratách, o ich rozdelení, zistili čo sú to stavovce, bezstavovce a ktoré zvieratká k nim zaraďujeme. V jednotlivých skupinách začali tvoriť zaujímavé projekty.
Streda sa začala  prezentáciou o rastlinách. Deti navštívili  biologickú učebňu, kde  sa  oboznámili s rôznymi prírodninami, ktoré mohli pozorovať a skúmať cez mikroskop. Po dobrom obede sme s deťmi na lúke v doprovode všade skákajúcich lúčnych koníkov hľadali a určovali rastliny, ktoré sme použili na tvorbu projektov.
Zrúcaninám Košického hradu patril štvrtok. Pútavá prednáška o jeho vzniku deti veľmi zaujala. Prešli sme hradbami odkrytých pozostatkov  tohto hradu, ktoré vyústili na  Vyhliadkovej plošine s prekrásnym výhľadom na Košice.
Piatok sme začali prezentáciou o včelách, kde sa deti dozvedeli rôzne zaujímavosti zo života tohto hmyzu. Následne všetky deti dokončili tvorivú prácu na svojich projektoch, ktoré odprezentovali svojim kamarátom.
Po dobrom obede sme s deťmi z balónov tvarovali rôzne zvieratká, Všetky deti boli odmenené fotografiou z jazdiarne a bublifukom s ktorým sa vyšantili na ihrisku. Záver celého dňa strávili relaxom pri rozprávke a popcorne :-).
Počas celého týždňa si deti  zdokonaľovali svoje športové zručnosti na “Opičej dráhe” a  parkúri pod dohľadom profesionálnych trénerov.
S deťmi sme prežili týždeň nezabudnuteľných zážitkov.
Prajeme Vám pekné prázdniny
Vaše vychovávateľky 🙂
Spracovala: Ing.Inga Ondášová
foto: Ing.Inga Ondášová