Didaktické hry v prírode, 2. ročník

Pani učiteľky sa so svojimi žiakmi vybrali do okolia školy v rámci jesenných didaktických hier. Druháci absolvovali športové dobrodružstvo v Borovicovom háji. Cestou tam, spoznávali rôznorodé rastliny, živočíchov, priblížili si, ako prírodu máme chrániť a charakterizovali znaky ročného obdobia. Pravidlá bezpečného správania a dopravnej výchovy si žiaci overili cestou na blízke dopravné ihrisko. Naše zážitky a šťastný návrat do školy všetkých potešil. Pozrite si galériu.

Album

Spracovala: PaedDr. Lenka Korfantová