Zatmenie Slnka a Mesiaca

Aj v tomto školskom roku sa naša škola v rámci projektu IT Akadémia zapája do overovania inovatívnych metodík v oblasti prírodovedného vzdelávania. Vo štvrtok 22. októbra 2020 si naši ôsmaci na hodine fyziky mohli vyskúšať prácu v programe Stellarium (https://stellarium.org/), ktorý umožňuje simulovať  jav úplného zatmenia Slnka a Mesiaca.

Vizualizácia daného úkazu pomohla žiakom urobiť si lepšiu priestorovú predstavu a pomocou merania kontaktov okrajov kotúča Slnka a Mesiaca určili nielen dĺžku samotného zatmenia pozorovaného zo Zeme, ale pri zmene stanoviska pozorovateľa na Slnko dokázali vypočítať aj čas priebehu tieňa po zemskom povrchu.

Aktivita sa realizovala na úrovni riadeného bádania.

 

Spracovala: RNDr. Beáta Guteková