Keď Čítame radi

ilustračný obrázok knihy

Jedným z pilierov našej školy je aktívna snaha motivovať žiakov i študentov k čítaniu kníh. Nielen beletrie, ale aj odbornej literatúry.

Čítať znamená pochopiť, vybrať podstatné, naučiť sa, vedieť aplikovať, ale i obohatiť, rozvíjať kreativitu, slovnú zásobu, emočnú inteligenciu…

Pred Vianocami Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt Čítame radi. Flexibilne sme v priebehu niekoľkých dní pripravili a podali žiadosť na nákup detských, mládežníckych kníh a odbornej literatúry pre zamestnancov škôl. Z 1552 žiadostí ministerstvo vybralo 471 projektov, ktoré sa rozhodlo podporiť. Jedným z nich bol aj ten náš!

Momentálne sme vo fáze prípravy zoznamu kníh, ktoré plánujeme kúpiť. Verím, že vybrané tituly deti oslovia a zaujmú nielen po obsahovej, ale aj po vizuálnej stránke, naplnia ich (aj naše 🙂 ) očakávania a umožnia im začítať sa počas vyučovania i mimo neho.

Viac informácií:
https://www.minedu.sk/podpora-citatelskej-gramotnosti-rozvojovy-projekt-citame-radi-vyhodnotenie/

Spracovala: Mgr. M. Molnárová (koordinátorka projektu)