Chemické prvky a naši ôsmaci

ilustračný che

V čase online výučby je trošku náročnejšie realizovať niektoré experimenty na hodinách chémie. Aby bola výučba zaujímavejšia a žiaci si zlepšovali svoju vnútornú motiváciu, riešia v rámci predmetu okrem iných zadaní aj projektové úlohy.

V tomto školskom roku sú naši ôsmaci zapojení do projektu Chemické prvky. V prvom polroku si mohli vybrať jeden prvok z PSP. Zisťovali o ňom zaujímavé informácie a hľadali obrazový materiál. Tému spracovali formou plagátu, obrázky dokreslili alebo nalepili a urobili zaujímavú chemickú koláž. Niektorí dokonca prilepili aj konkrétnu vec, v ktorej sa daný prvok nachádza. Žiaci, ktorí sa kamarátia radšej s technológiami, spracovali svoju tému v programe PowerPoint alebo Word a takto rozvíjali medzipredmetové vzťahy medzi chémiou a informatikou.

Naším cieľom je z týchto prvkov zostaviť v škole periodickú tabuľku, ktorú by sme mohli používať ako nástenný obraz na hodinách chémie alebo by sme ňou mohli skrášliť stenu pri učebni chémie 🙂 .

Periodická tabuľka má v čase pretrvávajúcej pandémie zatiaľ len „online“ podobu. Niektoré prvky v nej ešte chýbajú, ale už teraz sa črtá ako zaujímavý výtvor šikovných chemikov.

psp ôsmaci

Náš projekt má pokračovanie aj v druhom polroku. Ôsmaci si tentokrát môžu vybrať jednu z aplikačných úloh a chýbajúce prvky do tabuľky doplniť. Na výber majú spracovanie formou plagátu, fotopríbehu alebo dokumentu vo Worde. Mysleli sme aj na žiakov, ktorým je bližší skôr lingvistický štýl učenia. Tí si môžu vybrať, či napíšu báseň, pieseň o chemickom prvku, alebo zaujímavý článok do školského časopisu Čordáčik.

Na inšpiráciu ponúkame niekoľko žiackych prác a tešíme sa na spoločne vytvorenú periodickú tabuľku.

projekt prvky

Hliník – autor Tomáš Talárovič 8.A                     Meď –  autor Klára Ničová 8.A

projekt prvkySelén – autor Hanka Beľanová 8.B                   Striebro – autor Kristínka Kolárová 8.A

projekt prvkyMangán – autor Ema Štofanová 8.A                  Horčík – autor Ema Barcziová 8.A

projekt prvky

Horčík – autor Barborka Liptáková 8.B              Hliník – autor Ema Koščová 8.B

Spracovala: RNDr. Mária Vavrová