Návrat do školy 1. marca 2021

Vážení rodičia,
na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 a odporúčania RÚVZ v Košiciach, v súlade s Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 5.2.2021, ABÚ Košice ako zriaďovateľa našej školy – plánujeme OBNOVIŤ školské vyučovanie na I. stupni (I. – IV. ročník) ako aj 9.ročník ZŠ, od 1. marca 2021 za podmienok uvedených v materiáli „Návrat do škôl 2021“ a príslušných príloh.
Vážení rodičia,
v priebehu nasledujúcich hodín dostanete prostredníctvom e-mailu od triedneho učiteľa pokyny k nástupu žiakov do školy ako aj ďalšie informácie s tým spojené.
Prosíme Vás o spätnú väzbu cez triedneho učiteľa do piatku, 26.2.2021, 15-tej hodiny.
Ďakujeme za spoluprácu.