Chémia u nás doma (7. ročník)

kryštalizácia 7A

Krásy chémie objavujú žiaci základnej školy už od 7. ročníka. Skúmajú látky a vlastnosti látok, chémiu vo svojom okolí a roztoky. Podrobne sa zaoberajú témami Voda a Vzduch, nielen z chemického, ale aj z ekologického hľadiska.

Pri príležitosti Dňa Zeme (22. 4. 2021) sme sa na našej online hodine chémie venovali znečisteniu Zeme. Skúmali sme, čím je spôsobené, ako sa prejavuje a aké stopy na Zemi zanecháva. Podrobne sme rozdiskutovali význam ozónovej vrstvy, dôsledky smogu, vznik a pôsobenie kyslých dažďov, skleníkový efekt a jeho spojitosť s globálnym otepľovaním. Zaoberali sme sa aj možnosťami ako eliminovať znečisťujúce faktory.

 ilustračný

Obrázok 1: Význam ozónovej vrstvy.

ilustračný

Obrázok 2: Skleníkový efekt

Počas online výučby sme neostali úplne odrezaní ani od experimentovania, ktoré tvorí významnú časť sveta chémie. Siedmaci mali možnosť zapojiť sa do riešenia Domáceho chemického projektu. Nadšenie z experimentovania žiaci ukázali pri realizácii projektu na tému Kryštalizácia. Niektorí siedmaci sa s nami podelili o svoje pozorovania a doplnili ich fotodokumentáciou, zachytávajúcou jednotlivé kroky ich projektu. A že z nich rastú nádejní chemici vidieť na výsledkoch ich experimentovania.

Letícia kryštalizácia 1 deň

Letícia Kryštalizácia 11deň

Obrázok 3: Fotodokumentácia experimentu (1. a 11. deň) – Letícia Kádarová, 7.A

pl

Obrázok 4: Ukážky žiackych pozorovacích hárkov so záznamom priebehu pokusu – Letícia Kádarová, Ľubko Eliáš, 7.A

fotodokumentácia

Obrázok 5: Výsledky experimentu – Marko Šoffa a Nina Kendrová, 7.A

 

Už teraz sa tešíme, ako budeme rozvíjať svoje schopnosti pri realizácii experimentov  “naživo” v škole.

Spracovala: RNDr. Mária Vavrová