Golfský prúd, lávová lampa a šiestacká fyzika

Obsah vzdelávania získava význam, ak sa včleňuje do ľudských skúseností. Aj preto my učitelia radi dávame žiakom rôzne projektové úlohy (hoci často len na dobrovoľnej báze), v ktorých obsah nie je cieľom, ale prostriedkom rozvoja schopností, záujmu i tvorivosti v postupoch, metódach či formách.

Dnes vám opäť ponúkame ukážku tvorivých schopností našich šiestakov, ktorí sa už niekoľko mesiacov zoznamujú s fyzikálnou veličinou hustota z najrôznejších strán. Vedia už vysvetliť, prečo niektoré predmety na vode plávajú a iné nie, prečo sa zmení ponor lodí, keď vyplávajú z riek na more, ako to je s teplými a studenými morskými prúdmi, ako sa dá vyrobiť dúha v pohári a mnoho iných zaujímavostí. Pretože fyzika je jednoducho krásna veda a každý, kto sa nenechá odradiť prvým nezdarom pri experimentovaní, nám nakoniec dá za pravdu.

Marko Kiss (6.A) – skúmanie ponoru papierovej loďky v čistej a v slanej vode

Patrik Talárovič (6.A) – výsledok experimentu pri skúmaní ponoru papierovej loďky

Jakub Kardoš (6.A) – ak nám papierová loďka rýchlo namokne, vieme si poradiť so skúmaním hĺbky ponoru aj inak

Patrik Talárovič (6.A) – vo videu vám pekne vysvetlí, ako na hustotu kvapalín vplýva zmena teploty

 

Jakub Kardoš (6.A) – vo videu vám pekne vysvetlí, ako funguje lávová lampa

Spracovala RNDr. Beáta Guteková